Zorgen over bereikbaarheid Bushaltes in Maassluis

Dinsdag 18 juni 2019: Volgens de informatie uit HalteScan blijkt dat 56% van de haltes in Maassluis nog niet volledig toegankelijk zijn waarbij dus meer dan de helft van de busperrons nog te laag zijn en/of niet voorzien van geleidslijnen.

Op 29 mei 2019 heeft METROCOV (Reizigersoverleg in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag Vervoersautoriteit) middels een schrijven hiervoor aandacht en inzet gevraagd voor een verbetering van de toegankelijkheid van de bushaltes in onze gemeente en informatievoorziening hierover.

De VSP Maassluis heeft naar aanleiding van dit schrijven de volgende vragen gesteld aan het College van B&W van Maassluis:

1. Is het College het met de VSP fractie eens dat ook voor kwetsbare groepen (mensen die slecht ter been zijn, in een rolstoel zitten, en slechtziend of blind zijn) alle bushaltes toegankelijk moeten zijn ?

2. Volgens de Haltescan is er nog een behoorlijke inhaalslag te maken en bent u het met de VSP eens dat we er momenteel verre van goed voor staan ?

3. Kan het College aangeven of en hoe hier verder uitvoering aan zal worden gegeven ?

4. Hoe gaat het College deze kwetsbare groepen op de hoogte houden van de ontwikkelingen m.b.t. toegankelijkheid van de OV-haltes  ?

5. In de 1e bestuursrapportage 2019 staat hier verder niets over vermeld. Op welke termijn is de verwachting dat alle bushaltes voorzien zullen zijn van een verbeterde toegankelijkheid ?