Zonnepanelenpark goed, maar ook jammer

Op bedrijventerrein De Dijk komt een park met zonnepanelen, meldt de WOS. Dat kan 70 huishoudens van stroom voorzien. Niet veel, maar alle beetjes helpen. De VSP vindt het in het kader van de duurzaamheid een prima plan. Het past bij de noodzaak van Maassluis een duurzame stad te maken, een van de punten uit het verkiezingsprogramma van de VSP. Jammer is wel dat het zonnepark na de aanleg geen banen meer oplevert. Het college van B&W roept al jaren dat bedrijven zich op De Dijk willen vestigen, maar in de praktijk blijkt daar tot nu toe niet veel van. De VSP pleit in het verkiezingsprogramma voor inzetten op het aantrekken van innovatieve maakindustrie met het accent op de maritieme sector. Dit sluit goed aan bij het beeld van Maassluis als maritieme stad. Een gerichte inzet met mogelijkheid tot clustering van dergelijke bedrijven kan een belangrijke impuls vormen voor de stedelijke economie en werkgelegenheid. De Dijk is daarvoor prima geschikt.