Gemeente Maassluis

Let op: U gebruikt Internet Explorer. Vanaf 31 maart 2021 wordt Internet Explorer 11 niet meer ondersteund als browser door dit portaal. Wij adviseren u om gebruik te maken van Microsoft Edge, Google Chrome of Mozilla FireFox.

Media

gemeenteraad 16-11-2021
 
Rewind 10 Seconds
20:52
1:21:17
1:42:10
Fullscreen

Agendapunten

 • 1. 20.45 uur: Opening openbare raadsvergadering

  ... Lees meer

 • 2. Vaststellen van de agenda

  ... Lees meer

 • 3. Spreekrecht

  ... Lees meer

 • 4. Vaststellen besluitenlijsten van het Debat op Dinsdag van 12 en 26 oktober en 2 november 2021

  ... Lees meer

 • 5. 20.50-21.20 uur:Actualiteitenhalfuur

  ... Lees meer

 • Debat

  ... Lees meer

 • 6. 21.20-22.05 uur: Raadsvoorstel tot vaststellen van het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan 2021

  Spreektijden: 1e termijn: 1,5 minuen per fractie, 15 minuten voor het college 2e termijn: 1 minuut per fractie, 5 minuten voor het college  ... Lees meer

 • Hamerstukken

  ... Lees meer

 • 7. Raadsvoorstel tot vaststellen verordening Individuele studietoeslag gemeente Maassluis 2022

  ... Lees meer

 • 8. Raadsvoorstel tot instemmen met het Regionaal Risicoprofiel 2022-2025 VRR

  ... Lees meer

 • 10. Raadsvoorstel tot beschikbaar stellen van een krediet voor een kleedkamersubsidie voor CKC Maassluis

  ... Lees meer

 • 11. Raadsvoorstel tot vaststellen wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021

  Registratienummer: 230197Het college besluit:1. de gemeenteraad voor te stellen het wijzigingsbesluit verordening maatschappelijke ondersteuning MVS 2021 en de bijbehorende toelichting vast ... Lees meer

 • 12. Raadsvoorstel tot instemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 VRR

  ... Lees meer

 • 13. Raadsvoorstel tot vaststellen van het Programma van Eisen Accountantdiensten oktober 2021, incl. leidraad

  ... Lees meer

 • 14. Mededelingen van Maassluise vertegenwoordigers in Verbonden Partijen

  ... Lees meer

 • 15. Verder voorkomende zaken

  ... Lees meer

 • 16. 22.15 uur: Sluiting

  ... Lees meer

Vergadering gemeenteraad 16-11-2021

Documenten
Exporteren als:

I.v.m. de coronamaatregelen kan deze vergadering niet worden bijgewoond door belangstellenden, maar wel worden gevolgd via de livestream.

Degenen die gebruik willen maken van het spreekrecht worden verzocht contact op te nemen met de raadsgriffier: 06-52506072, E:griffier@maassluis.nl

+
Datum:
dinsdag 16 november 2021
+
Starttijd:
20:45
+
Voorzitter:
Dhr. T.J. Haan
+
Griffier:
Dhr. R. van der Hoek
+
Locatie:
De Raadzaal

Agenda

Niet behandeld:

Nu aan het woord

pasfoto Haan, T.J.

Haan, T.J.

(burgemeester)

Geen pasfoto beschikbaar

Jong, J.T. de

(D66)

pasfoto Kleijwegt, R.

Kleijwegt, R.

(GroenLinks)

pasfoto Oosterman-Feenstra, K.R.

Oosterman-Feenstra, K.R.

(ChristenUnie)

Geen pasfoto beschikbaar

Vrolijks, I.L.

(PvdA)

pasfoto Hart, C.M.P 't

Hart, C.M.P 't

(CDA)

pasfoto Mulder, D.N.

Mulder, D.N.

(Maassluis Belang)

Geen pasfoto beschikbaar

Paalvast, H.H.L.

(VSP)

Geen pasfoto beschikbaar

Spijk, M.A. van

(VVD)

Geen pasfoto beschikbaar

Ooms, L.

(Forum voor Maassluis)

pasfoto Voskamp, F.A.

Voskamp, F.A.

(wethouder)

pasfoto Snoeck, D.

Snoeck, D.

(VVD)

pasfoto Keijzer, J.

Keijzer, J.

(PvdA)

pasfoto Luijendijk, A.

Luijendijk, A.

(VSP)

Geen pasfoto beschikbaar

Heijboer, H.

(CDA)

Filter

Wanneer u sprekers selecteert, wordt de agendapuntenlijst automatisch ververst.

Wanneer u agendapunten selecteert, wordt de sprekerslijst automatisch ververst.