Woonwijk Het Balkon moet voor een ieder goed bereikbaar zijn

maandag 9 november 2020: De VSP vindt dat de toegangsmogelijkheden verbeterd moeten worden en heeft daarom de volgende schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders gesteld:

Aan: College van B&W
Van: VSP Maassluis
Datum: 5 november 2020


Geacht college,

De woonwijk ‘Het Balkon’ nadert haar voltooiing. Tussen deze wijk en Het Scheur liggen een fiets- en wandelpad met de naam ‘Willem Alexander Boulevard’. Vanaf deze boulevard is de woonwijk voor voetgangers goed bereikbaar via een aantal trappen. Dat geldt echter niet voor mensen met een rollator, scootmobiel of rolstoel. Voor hen is er tot nu toe maar één mogelijkheid om van de boulevard de wijk in te komen en andersom.

Met name in de appartementsgebouwen wonen veel senioren die nu of in de toekomst afhankelijk zijn van dergelijke hulpmiddelen. De VSP vindt dat de toegangsmogelijkheden verbeterd moeten worden en stelt daarom de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde:

  1. Deelt u onze mening dat het van belang is dat de woonwijk het Balkon vanaf de Koning Willem Alexander Boulevard goed bereikbaar moet zijn voor iedereen én andersom natuurlijk ook?
  2. Kunt u aangeven waarom er voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator, scootmobiel of rolstoel, tot nu toe maar één toegangsmogelijkheid is ter hoogte van het appartementsgebouw de Furie?
  3. Bent u bereid met de partners van het project Het Balkon in overleg te gaan met het doel voor de hierboven omschreven doelgroep tenminste een nieuwe verbinding tussen boulevard en wijk aan te leggen?

Beluister ook het interview van de WOS met het VSP raadslid dhr. Huub Paalvast van 9 november 2020

https://wos.nl/radio/gemist/maarten-in-de-middag/9978e07a-0879-40d1-983c-37b861d5fbb7/vsp-wil-hellingbanen-voor-ouderen