Woning Ververij Maassluis vrijgegeven of niet?

Dinsdag 3 september 2019: Medio half juni is op last van de burgemeester een woonhuis aan de Ververij gesloten op verdenking van handel in verdovende middelen en wapenbezit. De burgemeester heeft hiervan ook mededeling gedaan in de vergadering van de gemeenteraad.
“Via de pers vernemen wij twee weken later dat betrokken bewoners in
genoemd pand niet meer zullen terugkeren. Via bewoners komt nu het bericht tot ons dat betrokken bewoner(s) weer terug is en de woning dus weer is vrij gegeven.”


De VSP heeft daarom de volgende vragen onder artikel 51:

 1. Klopt het dat een afvaardiging van de bewoners mondeling is
  toegezegd dat deze bewoner(s) niet zouden terugkeren?
 2. Klopt het dat het pand inmiddels weer wordt bewoond door de
  bewoner(s) van wie de burgemeester heeft gemeld dat ze er niet
  zouden terugkeren?
 3. Indien dit het geval is, kan het college aangeven hoe dit zich
  verhoudt tot de mededeling dat de bewoners niet zouden
  terugkeren?
 4. Kan uit de terugkeer worden afgeleid dat de geuite verdenking,
  waarop de sluiting van de woning was gebaseerd, onjuist is
  gebleken?
 5. Indien dit niet het geval is, kan het college dan aangeven hoe het
  mogelijk is dat de betrokken bewoner(s) weer zijn teruggekeerd?
 6. Waarom is er over een mogelijke terugkeer van de bewoner(s) geen
  contact meer geweest met andere bewoners.
 7. Begrijpt u dat de onrust en onbegrip onder bewoners groot is nu
  stevige woorden ineens niets meer zouden betekenen?
 8. Kunt u toezeggen hierover op korte termijn met de betrokkenen het
  gesprek aan te gaan om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te
  verstrekken?

Dit artikel is geplaatst op Maassluis.nu en als nieuwsbericht in het AD van 3 sept 2019.