Windturbine op grondgebied Maassluis niet uitgesloten

Maassluis, 2 september 2023: Op 15 augustus 2023 wordt de gemeenteraad van Maassluis per brief geïnformeerd door Wethouder Mw. Mulder – Solleveld over het voornemen van het college om af te wijken van een belangrijk onderdeel in het coalitieakkoord.  In dit akkoord, welke ondertekend door de 4 coalitiepartijen van VVD, CDA, PvdA en MB, staat vermeld dat er geen ruimte is voor grote windmolens op Maassluis grondgebied.

Een draai van het College Nu heeft het college volgens VSP Maassluis een draai gemaakt en zet de deur naar mogelijke plaatsing op Maassluis’ grondgebied helemaal open en heeft naar aanleiding van deze brief, en gezien de actualiteit over dit onderwerp binnen deze regio, besloten om hier in de eerste raadsvergadering na het afgelopen zomerreces, dinsdag 29 augustus 2023, mondelinge vragen over te stellen.

Intentieverklaring zonder overleg met de gemeenteraad Wij vinden het bijzonder dat de wethouder een intentieverklaring afgeeft naar andere partijen en dan de raad hierover in kennis stelt, de omgekeerde wereld. Dit is dan ook benadrukt richting de wethouder. Je zou verwachten dat tenminste de coalitiepartijen vooraf hierover geconsulteerd zijn omdat zij ondertekenaars zijn van het coalitieakkoord. Misschien is dit gebeurd maar dat is vooralsnog niet duidelijk.

Ongeloofwaardig Tijdens het, wat wordt genoemd, actualiteiten halfuur waren de reacties van met name de coalitiepartijen terughoudend en vond men het gekozen moment van het ter discussie stellen niet juist en dit werd de fractievoorzitter, Hans van der Burg dan ook niet in dank afgenomen.

Tijdens het betoog benadrukte Van der Burg dat deze overweging voor niet alleen inwoners van Maassluis maar zeker ook voor de inwoners aan de overkant van het Scheur wel heel erg ongeloofwaardig overkomt.

Zie ook het artikel in het AD van 29 augustus 2023 met als titel “Overburen staan nu al op achterste poten over windmolenplan aan de andere kant van het water”

U kunt op de website van de gemeente Maassluis terugkijken en luisteren onder agendapunt 3 naar de inbreng van VSP Maassluis bij monde van Hans van der Burg en de reactie van zowel de wethouder als de raadsleden via de bijgevoegde link.

https://maassluis.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/1069131/Debat%20op%20Dinsdag%2029-08-2023