Wie de jeugd heeft …..

19 maart 2019: Column van Huub Paalvast Raadslid VSP Maassluis.

Wie de jeugd heeft, heeft een probleem, ten minste, daar lijkt het op.
Wie de jeugd heeft, heeft zorgen, dat dan weer wel.
Afgelopen dinsdag werd door de leden van de gemeenteraad gesproken
over de jeugdzorg. Onze fractie had bij de behandeling aangedrongen op
een onderzoek naar de forse overschrijding van ruim € 500.000 op de
begrote kosten van de jeugdzorg. Met in eerste instantie de grootste
moeite om een onderzoek naar deze overschrijding te doen, ging de raad
akkoord.


Nu werd dus de uitkomst van deze analyse besproken.
Onze fractievoorzitter Ton Luijendijk kwam direct ter zake over het
opduiken van een nieuwe term: “jeugd met een beperking”. De
verduidelijking door de wethouder was redelijk vaag. Het aantal
verwijzingen van wijkteams was aanmerkelijk toegenomen, terwijl dat via
de huisartsen gelijk was gebleven.


Vanuit mijn eigen praktijk als directeur van een basisschool heb ik
natuurlijk ook de ontwikkelingen meegemaakt die hebben geleid tot meer
werkdruk door administratieve rompslomp en kinderen met hun
eigenheden. Maar wij hebben er nooit het stempel “kind met een
beperking” opgeplakt. Drukke kinderen hebben nu ADHD, moeilijker
bereikbare kinderen zitten nu in het autistisch spectrum. Onze insteek was
altijd uitgaan van wat kinderen wel kunnen en dat lijkt mij ook een veel
gezondere insteek dan andersom.


Ouders van kinderen vinden dat bij hun jeugdig kroost alles zo rimpelloos
moet verlopen en zij doen daar in principe alles voor. In de serie De
Luizenmoeder worden deze ouders aangeduid als curlingsouders. Als de
opvoeding of de schoolloopbaan niet rimpelloos verloopt, heb je dan een
kind met een beperking?


Misschien zijn we wel een beetje te voorzichtig. Het zou zo maar kunnen.
Op onze speelplaats werden ooit twee hangbankjes (hoogte 60 cm)
geplaatst. Na inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit moesten daar
wel rubberen tegels onder …..


Natuurlijk is het streven om preventief te werken in de jeugdzorg een
prima uitgangspunt, maar misschien moeten we niet op elke slak zout
willen leggen.
Misschien is dat wel een gezond startpunt van de op te richten werkgroep
die de wethouder zal gaan adviseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *