Wethouder Van der Wees op stel en sprong vertrokken…

Dinsdag 17 december 2019: Naar aanleiding van het plotselinge vertrek van wethouder Gerard van der Wees heeft er op verzoek van VSP-Maassluis een spoed-debat plaatsgevonden…. De VSP heeft bij monde van haar fractievoorzitter dhr. Ton Luijendijk een aantal vragen gesteld aan zowel de Burgemeester dhr. Edo Haan als aan de VVD fractievoorzitter dhr. Dick Snoeck (op bijgevoegde foto van links naar rechts). Met de beantwoording na inbreng van dhr. Luijendijk is er geen duidelijkheid omtrend het vertrek verkregen, noch van de Burgemeester noch van de fractievoorzitter van de VVD. De inbreng van dhr Ton Luijendijk staat hieronder:

“Voorzitter, De gemeenteraad benoemt wethouders op voordracht van een coalitiepartij. De gemeenteraad zit hier niet voor zichzelf, maar als volksvertegenwoordiging. Wij benoemen dus de wethouders namens de inwoners van Maassluis. Als een wethouder dan van de een op de andere dag besluit het bijltje er bij neer te gooien, dan is het niet meer dan logisch dat de inwoners van Maassluis, via hun vertegenwoordigers in de raad, worden geïnformeerd over de reden.

Vorige week stopte VVD-wethouder Gerard van der Wees er abrupt mee. Maandag werkte hij nog gewoon zijn agenda af. Dinsdag was het plotseling afgelopen. Waarom? Hij schreef in een tweeregelig briefje; ik lees voor: “op grond van persoonlijke overwegingen leg ik mijn taken als wethouder van de gemeente Maassluis neer m.i.v. woensdag 11 december 2019. Gelet op het privé karakter van deze mededeling, zal ik hier verder geen toelichting op geven”.

Maar, voorzitter, dit is geen mededeling met een privé-karakter. Dit is een gekozen volksvertegenwoordiger en een door de raad benoemde wethouder die zonder goede verklaring op stel en sprong zijn post verlaat. Volgens de VVD-voorzitter niet omdat hij ziek was, of iets dergelijk. Gelukkig maar. Maar waarom dan wel?

Daarom een concrete vraag aan de burgemeester, als voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Kunt u met de hand op het hart hier verklaren dat aan het vertrek van wethouder Van der Wees absoluut geen conflicten of spanningen binnen het college ten grondslag liggen? En dan een bijna gelijkluidende vraag aan mijn collega van de VVD: Kunt u in alle oprechtheid hier ten overstaan van deze raad verklaren dat aan het vertrek van wethouder Van der Wees absoluut geen conflicten, spanningen of politieke meningsverschillen binnen of met de fractie van de VVD ten grondslag liggen?

En als u beiden verklaart dat er geen sprake is van conflicten, spanningen of meningsverschillen; dan is onze vervolgvraag aan beiden: Bent u het met de VSP eens dat het hier geen privékwestie betreft en bent u bereid via de raad de inwoners van Maassluis meer duidelijkheid te geven over de achtergronden van het vertrek van de heer Van der Wees?”

Het verloop van het debat geagendeerd onder agendapunt 7A van de vergadering van de gemeenteraad kunt u terugkijken en luisteren via https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/602061/gemeenteraad%2017-12-2019