,,problemen fietsenstalling moeten met nieuwe stalling tot het verleden behoren”

aldus wethouder Sjoerd Kuiper tijdens vergadering van dinsdagavond 4 februari 2020 welke gehouden op verzoek van de VSP. In december 2019 heeft de VSP hierover schriftelijke vragen gesteld.

In het algemeen zijn de gegeven antwoorden (19 december 2019) op de schriftelijke vragen volgens de VSP een beschrijving van de situatie zoals die idealiter zou moeten zijn. Maar het is nog altijd zo dat er naar de mening van de VSP ten onrechte wordt gesuggereerd dat de fietsenstalling bewaakt is. Zoals bijvoorbeeld toegang mogelijk zonder fysieke bewaking, zonder speciaal pasje…., onduidelijkheid over openings- en bewakingstijden.

De wethouder heeft in de mondelinge beantwoording van 4 februari 2020 aangegeven dat de situatie inderdaad verbetering behoeft op punten zoals onder andere aangedragen door de VSP. De verwachting is dan ook dat later dit jaar (2e helft 2020) met de nieuwbouw van de fietsenstalling op deze locatie, Koninshoek-Uiverlaan, de huidige problemen tot het verleden zullen behoren.

De schriftelijke vragen en beantwoording hiervan zijn toegevoegd en kunnen worden