Dierenhoek ’t Sparretje : Wethouder Evers eens met de VSP dat snel handelen geboden is

Dinsdagavond 4 februari 2020: Wethouder Sjef Evers heeft beloofd dat de gemeente snel zorg zal dragen voor het opruimen van de door brand verwoeste stal bij Dierenhoek ’t Sparretje. Ook wordt er gekeken naar kosten en mogelijkheden van herbouw of alternatieve voorzieningen. Dit naar aanleiding van vragen tijdens het actualiteiten-halfuur van de VSP bij monde van haar fractievoorzitter dhr Ton Luijendijk.

De inbreng van de VSP

“Voorzitter, Dierenhoek ’t Sparretje is zwaar getroffen door de verwoestende brand in de nacht van 4 op 5 januari.Voor de VSP heeft dit op 6 januari tot schriftelijke vragen geleid, welke volgens uw tussenbericht van 22 januari niet door u binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. U spreekt de verwachting uit niet eerder dan eind februari antwoord op de vragen te kunnen geven. De VSP dat dit eigenlijk niet kan.

Kunt u uitleggen waarom de verbrande stal (eigendom van de gemeente het is ons eigendom) nog altijd niet is opgeruimd ?Brandresten verspreiden zich nog altijd en de stank neemt toe. Ook neemt het gevaar voor instorten toe zo hebben wij inmiddels begrepen Dit geeft overlast voor de bewoners in de directe omgeving. De situatie zoals deze nu is is een gevaar voor zowel de vrijwilligers als voor de dieren.Wij vinden dit niet acceptabel. Hier moet prioriteit aan worden gegeven.

Deze brand heeft ook een aantal andere zaken blootgelegd zoals onduidelijkheid over eigendommen en aansprakelijkheid;denk hierbij aan de grond, opstallen, hekwerk/omheining en beschoeiing. Het kan toch niet zo zijn dat er juridisch getouwtrek plaats vindt over aansprakelijkheid wat tot gevolg heeft dat het fatsoenlijk op orde brengen van de Dierenhoek enorme vertragingen oplevert ?(ik herinner u in dit verband aan onze Art51 vragen.

Voorzitter ik rond af,er zijn gelukkig bewoners, bedrijven en verenigingen die een bijdrage willen leveren of hebben geleverd de afgelopen weken en daar is een ieder heel blij mee.Maar naast al deze goede, hartverwarmende en financiële bijdragen is het zaak dat u als gemeente hier bovenop zit en duidelijkheid verschaft aan de beheerders en daar gaat het uiteindelijk om tot daadwerkelijke actie overgaat.

Wanneer bent u voornemens een helder plan te communiceren naar de beheerders Ingrid en Robin, hier aanwezig op dit moment, die met grote inzet er het beste van maken in deze nare situatie ?