Waterberging Kwartelsingel Bewoners zeer verontrust

vrijdag 5 februari 2021: VSP Maassluis heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W naar aanleiding van een zeer verontrustende brief van een groep van bewoners waarvan de tuinen grenzen aan het water langs de Kwartelsingel/Kwartellaan. Zowel de brief van bewoners als de schriftelijke vragen conform artikel51 van het reglement van orde zijn hieronder bijgevoegd.