Wantrouwen in de Overheid

Donderdag 19 januari 2023: Naar aanleiding van het indrukwekkende verhaal van Prinses Laurentien van Oranje op de nieuwjaarsreceptie van FvM over de number 5 foundation  op 9 januari 2023 heeft VSP Maassluis in overleg met zowel FvM als met Prinses Laurentien besloten om voor dit onderwerp extra aandacht te vragen van zowel het college van B&W van Maassluis als van de leden van de gemeenteraad.

Berichten in Nieuwsuur van woensdag 18 januari 2023 bevestigen onze grote zorg.  De VNG (Vereniging Nederlands Gemeenten) benadrukt nogmaals hoe enorm groot en zorgelijk deze problematiek is. “het kan nog tot wel 2030 duren voordat alle gedupeerden weten waar ze aan toe zijn en voor de volledige schade gecompenseerd zijn”

De inbreng van VSP Maassluis en beantwoording van wethouder dhr. Sjoed Kuiper tijdens de raadsvergadering van 17 januari 2023 kunt u via onderstaande link terugkijken/beluisteren: 

https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=315&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fomroepmaassluis%2Fvideos%2F939593280476744%2F&show_text=false&width=560&t=0

Het gaat hier over het inmiddels al jaren slepende drama van de problemen van kinderopvangtoeslag. De aanzet tot herstel is in 2020 gestart maar nog altijd blijven voor velen de problemen voortduren.

In Almere heeft de CDA wethouder Mevrouw Froukje de Jonge zich ingezet om de vicieuze cirkel van wantrouwen in de overheid te doorbreken. Almere heeft 217.000 inwoners en 2.400 slachtoffers van deze toeslagenaffaire. In Almere is op 13 november 2022 Number90 geopend als onderdeel van de numberfive.community

Op dinsdag 17 januari 2023 heeft VSP Maassluis besloten gebruik te maken van het actualiteitenhalfuur om zoals hierboven beschreven dit extra onder de aandacht te brengen en te kijken in hoeverre het Almeerse model toegepast kan worden binnen de MVS regio.

De wethouder, dhr. Sjoerd Kuiper heeft mede namens wethouder Corine Bronsveld toegezegd tijdens zijn beantwoording dat dit op korte termijn wordt besproken met zowel Vlaardingen als Schiedam en dat men zeker de Almeerse opzet en aanpak nader wil bekijken en dat is natuurlijk positief!

VSP Maassluis dankt Mw. Desiree van Doremalen, steunraadslid voor FvM, voor de gelegde contacten met betrekking tot dit complexe en zorgwekkende onderwerp.

De foto’s zijn genomen en samengesteld door Hans van der Burg