Wachttijden Zwemlessen opgelopen naar 24 maanden

Dinsdag 11 januari 2022: VSP Maassluis heeft vernomen dat de wachttijd voor zwemlessen in het Sport- en recreatiebad Dol-fijn is opgelopen naar 24 maanden. In omliggende gemeenten, zoals o.a. in De Lier en ‘s-Gravenzande, blijkt bij navraag dat daar de wachttijd momenteel 3 maanden is.  Reden voor VSP Maassluis de volgende schriftelijke vragen volgens Artikel 51 van het Reglement van orde te stellen aan het College van B&W:

 

Artikel 51-vragen over Wachttijden zwemlessen Sport- en recreatiebad Dol-fijn

Aan: College van B&W

Van: VSP Maassluis

Datum:  11 januari 2021

Geachte college,

De fractie van VSP Maassluis heeft vernomen dat de wachttijd voor zwemlessen in het zwembad Dolfijn te Maassluis behoorlijk is opgelopen. Uit navraag hierover blijkt dat de wachttijden momenteel zelfs naar 24 maanden zijn opgelopen.

Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling welke inmiddels al enige tijd gaande is. We weten dat dit mede te maken heeft met de Corona maatregelen, maar het bijzondere is dat bij navraag in omliggende gemeenten, zoals o.a. in De Lier en ‘s-Gravenzande, de wachttijd daar momenteel 3 maanden is.

Naar aanleiding van deze grote verschillen in wachttijden voor zwemlessen tussen de buurgemeenten, heeft VSP Maassluis de volgende vragen aan het College van B&W conform Artikel 51 van het Reglement van Orde :

  1. Bent u op de hoogte van deze extreem lange wachttijd van 24 maanden ?
  2. Bent u het met VSP Maassluis eens dat deze situatie zeer zorgelijk is ?
  3. Bewoners uit Maassluis wijken uit naar zwembaden in omliggende gemeenten om hun kinderen tijdig van zwemlessen gebruik te kunnen laten maken. Hoe denkt u deze trend te gaan keren ?
  4. Niet iedere ouder met kleine kinderen kan zomaar even uitwijken naar zwembaden in buurgemeenten. Welke maatregelen kunnen er genomen worden om te zorgen dat wachttijden drastisch korter worden ?

Hans van der Burg

Steunraadslid, VSP Maassluis