VSP volhardt in strijd voor openbare sanitaire voorzieningen

Op 5 juli 2018 heeft De Telegraaf een interview met Ton Luijendijk gepubliceerd mede naar aanleiding van schriftelijke vragen van de VSP Maassluis aan het college van B&W welke vorige maand zijn gesteld (zie bijgevoegd artikel met foto).

Hieronder de inleiding bij de schriftelijke vragen:

“Op 19 juni 2018 heeft de gemeente een schriftelijk verzoek van de Continentie Stichting Nederland (CSN) gedateerd 15 juni 2018, welke gericht aan zowel College als Gemeenteraad, ter kennisgeving aangenomen.
De Stichting verwijst naar ratificatie van het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap welke onder meer bij gemeenten de taak legt te werken aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen met een incontinentie vallen onder dit Verdrag.
De VSP Maassluis heeft al eerder gepleit voor openbare Sanitaire voorzieningen in
Maassluis en mede naar aanleiding hiervan heeft de VSP vragen gesteld aan het college van B&W”