VSP stemt niet in met lokaal afsteek vuurwerkverbod

Maassluis vrijdag 12 maart 2021: Tijdens de raadsvergadering van 9 maart jl. diende D66 een motie in, gesteund door Groen Links en de ChristenUnie, die vroeg om een plaatselijk afsteekverbod voor consumentenvuurwerk bij de jaarwisseling.

De VSP is van mening dat Maassluis geen eiland is waar dit succesvol kan worden gehandhaafd.

Maassluis is onderdeel van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond met 15 gemeenten. De ene plaats wel een afsteekverbod en de andere niet is voor de politie onbegonnen werk. Een verkoopverbod kan lokaal niet worden opgelegd, zo zou er wel verkocht mogen worden maar niet afgestoken. Onwenselijk en onhaalbaar vindt de VSP.

Ook een motie van dezelfde partijen om een groot evenement (vuurwerkshow ) te faciliteren werd door de VSP niet gesteund.


Er bleek bij indieners onduidelijkheid of de gemeente dit dan zou moeten organiseren en daaraan gekoppeld wie dit dan zou moeten betalen. De VSP is van mening dat aan een veel geld kostend spektakel geen behoefte is. Kleinere evenementen door private initiatiefnemers kunnen immers binnen de bestaande regels worden gefaciliteerd.

Ton Luijendijk, Fractievoorzitter VSP Maassluis.