VSP stemt niet in met geheim akkoord over kademuur

Dinsdag 15 december 2020: Na vijf jaar is er eindelijk een oplossing in zicht voor het herstel van de kademuur van de Noordgeer aan de Heldringstraat. In 2015 werd vol goede moed begonnen aan het herstel van de kade, die in slechte staat verkeerde.

Al snel bleek echter dat dit herstel veel duurder zou worden dan was verwacht omdat de kade er veel slechter aan toe was dan men eerst had gedacht. Daarom werd besloten de boel weer dicht te gooien om te kijken hoe verder gehandeld kon worden. Belangrijk element daarbij was het feit dat een deel van de kade in gebruik is bij Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen. Zand en grint wordt daar per schip aangevoerd en vervolgens per vrachtwagen verder vervoerd of verwerkt in de betoncentrale op het bedrijfsterrein.

Je zou denken dat dit bedrijf graag bereid zou zijn om een bijdrage te leveren aan het herstel van de kade, maar daar dachten ze bij Van Nieuwpoort anders over. Het college van burgemeester en wethouder schrijft daarover: “Tijdens de jaren die verstreken zijn is er op vele momenten, over vele onderwerpen en met meerdere deskundigen overleg gevoerd met de zand- en grinthandel. Soms moeizaam maar altijd constructief en met respect voor elkaars belangen. Als gevolg van de complexiteit heeft het bereiken van overeenstemming langer geduurd dan vooraf verwacht.”

Dat had ongetwijfeld ook te maken met het feit dat Van Nieuwpoort geen bescheiden lokale ondernemer is. De vestiging in Maassluis is onderdeel van een internationaal opererend concern met een hoofdkantoor in de buurt van Brussel. Geen wonder dat er flink wat advocaatkosten gemaakt moesten worden om uiteindelijk tot een akkoord te komen met het bedrijf.

Die kosten staan vermeld in een geheime bijlage bij het voorstel aan de gemeenteraad om € 279.000 beschikbaar te stellen om uitvoering van het akkoord met Van Nieuwpoort mogelijk te maken. Dat akkoord voorziet erin dat Van Nieuwpoort zich terugtrekt op het eigen bedrijfsterrein en nog 10 procent van de kade zal gebruiken voor het parkeren van vrachtwagens.

Ander onderdeel van het akkoord betreft het teruggeven van eerder door het bedrijf betaalde precariorechten. Maar volgens B&W is dat ‘geen teruggave maar een vergoeding ter hoogte van eerder betaalde precario’. Leg ons het verschil maar uit!

Reden voor de geheimhouding is volgens het college van B&W dat de geheime financiële bijlage informatie bevat die de financiële belangen van de gemeente maar ook de financiële positie van Van Nieuwpoort kan schaden. Daarnaast is het college bang dat de openbaarmaking van de bijlagen de onderhandelingspositie van de gemeente in de toekomst bij soortgelijke gevallen of bij andere ontwikkelingen in de Kapelpolder kan verslechteren.

De VSP concludeert dat dit laatste argument duidelijk maakt dat er gewoon een slecht akkoord is afgesloten en dat het niet acceptabel is dat hiermee € 279.000 aan gemeenschapsgeld gemoeid is terwijl de inwoners van Maassluis niet mogen weten hoe dat bedrag precies is samengesteld. Andere partijen vinden dat blijkbaar prima, maar de VSP heeft in de gemeenteraad tegen het akkoord met Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen gestemd.

De VSP heeft op 12 november 2020 schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp aan het college van Burgemeester en Wethouders. Deze zijn schriftelijk beantwoord op 1 december 2020 en te raadplegen via onderstaande link:

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/9493562/1/Beantwoording%20vragen%20VSP%20o_g_v_%20art_%2051%20RvO%20inzake%20de%20kademuur%20Heldringstraat