VSP stelt vragen aan college n.a.v. brief SOM+

Maandag 10 december 2018: De gemeenteraad van Maassluis heeft een brief mogen ontvangen van een stuurgroep in oprichting onder de naam Sport Overleg Maassluis+ bestaande uit Stichting Het Muziekgebouw, Atletiekvereniging Waterweg, Hockeyvereniging Evergreen, Jeu-de-boulesvereniging Allez Tirer, Wandelvereniging VTM en Voetbalvereniging M.S.V.’71.

De aanleiding hiervoor, zo staat er te lezen in deze brief van 30 november, vormt het op handen zijnde haalbaarheidsonderzoek van het plan om Excelsior Maassluis te herhuisvesten op de locatie van deze verenigingen. De brief van SOM+ is op de website van de gemeente gepubliceerd op 4 december 2018 via deze link

https://maassluis.notubiz.nl/modules/1/ingekomen_stukken/view

Voor de fractie van de VSP Maassluis is dit reden om de volgende schriftelijke vragen (naar artikel 51 volgens het reglement van orde) aan het college van Burgemeester & Wethouders van Maassluis voor te leggen:

  1. Is het college bekend met deze brief?
  2. Bent u bereid toe te zeggen dat de suggesties gedaan door SOM+ in deze brief, zullen worden ingebracht in het nu ingestelde haalbaarheidsonderzoek?
  3. Bent u bereid dit nieuwe initiatief van SOM+ te verwelkomen als een constructieve bijdrage in de verkenning?
  4. Kunt u toezeggen contact op te nemen met genoemde stichting en deze als zodanig te betrekken bij de invulling van een brede oriëntatie zodat uitkomsten kunnen rekenen op breed draagvlak?

(foto: deel van beoogde locatie haalbaarheidsonderzoek herhuisvesting)