VSP op de bres voor senioren

Natuurlijk doet de VSP Maassluis mee aan de bijeenkomst van de samenwerkende ouderenbonden PCOB/KBO over hoe politieke partijen in Maassluis omgaan met seniorenbeleid. Die bijeenkomst is op woensdag 14 maart in het Witte Kerkje aan de Constantijn Huygensstraat 1, 3141 TA Maassluis en begint om 14.30. Vanaf 14.00 is er koffie en thee. Al meer dan 25 jaar komt de VSP op voor de belangen van de senioren in Maassluis. Gelukkig zijn steeds meer partijen zich daarvoor ook gaan inzetten; in elk geval op papier. Maar als het op daden aankomt worden de belangen van de senioren jammer genoeg nog lang niet altijd serieus genomen. Dat is in de afgelopen jaren gebleken. In het verkiezingsprogramma van de VSP Maassluis staat duidelijk dat wij voorwaarden willen scheppen die het iedereen mogelijk maakt mee te doen in onze samenleving en dat senioren en groepen die kwetsbaar zijn, daarbij onze bijzondere aandacht hebben. Veel senioren kunnen zich goed redden, zelfstandig of met behulp van mensen in hun omgeving. Maar door verschillende oorzaken wordt de groep waarvoor dat niet geldt, geleidelijk groter. Het afbraakbeleid van het kabinet Rutte/Asscher (VVD en PvdA) van de afgelopen jaren is daarvan de oorzaak. Zorginstellingen werden massaal gesloten; mensen moesten – al dan niet vrijwillig – steeds langer zelfstandig blijven wonen. Tegelijkertijd werd er fors op uitvoering van de zorg bezuinigd. De gemeenten kregen de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jong en oud, maar moesten dat beleid wel uitvoeren met minder geld.
Een van de risico’s van steeds langer zelfstandig wonen bij senioren is dat ze in een sociaal isolement terecht komen. De nadelige gevolgen daarvan komen vaak aan het licht als het al (bijna) te laat is. Vroegtijdige signalering daarvan voorkomt veel problemen. Daarom houdt de VSP ook in de nieuwe raadsperiode op alle onderdelen van het seniorenbeleid de vinger aan de pols. De huidige coalitie heeft consequent geweigerd een specifiek beleid voor senioren te ontwikkelen. Dat moet veranderen. Daarvoor heeft de VSP duidelijke voorstellen.