Afbraak woningen

VSP op de bres voor betaalbare woningen

Donderdag 11 november 2021: In de Maassluise Courant van deze week leest u de reacties van de politieke partijen in de Maassluise gemeenteraad op het debat over de begroting van 2 november 2021. De reactie van de VSP zoals gepubliceerd kunt u hieronder teruglezen.

Bij alle nieuwe bouwprojecten binnen Maassluis moeten betaalbare huur-
en koopwoningen prioriteit krijgen. Woningen, die ook duurzaam moeten worden gebouwd. Dit voorstel van de VSP Maassluis kreeg vorige week steun van een grote meerderheid in de gemeenteraad. Alleen de VVD en Maassluis Belang stemden tegen de motie waarin die wens was
neergelegd.

Volgens VSP-fractievoorzitter Ton Luijendijk is die extra impuls hard nodig. Er worden in Maassluis veel dure koopwoningen gebouwd, maar mensen die wachten op een huur- of koopwoning in de sociale sector, moeten heel lang wachten. Met de prioriteit voor de goedkopere huur- en koopwoningen wil de VSP stappen zetten om de vele Maassluizers die al zo lang wachten op een betaalbare woning, perspectief te bieden. Want de nood is hoog, aldus Ton Luijendijk.

De VSP vroeg verder met nadruk om aandacht te blijven houden voor de vele mensen – jong en oud – die om wat voor reden dan ook moeite hebben met het steeds meer zaken via de computer afhandelen. In de begroting staan mooie woorden over steun verlenen aan mensen die dat nodig hebben, maar dat moet volgens de VSP dan wel gebeuren op een manier die aansluit bij de mogelijkheden en vaardigheden die mensen hebben.

De VSP blijft de ontwikkelingen op het gebied van jeugdzorg en Wmo kritisch en aandachtig volgen. Mede dankzij initiatieven van de VSP lijkt het in Maassluis de goede kant op te gaan, maar Ton Luijendijk liet er geen misverstand over bestaan dat de VSP op deze belangrijke dossiers de vinger aan de pols blijft houden.”

Zie ook ons nieuwsbericht van dinsdag 2 november

Inbreng VSP Maassluis Begrotingsbehandeling