VSP Maassluis vernieuwt

Dinsdag 8 juni 2021: De lokale politieke partij VSP Maassluis krijgt een nieuwe identiteit. Formeel was de partij tot nu toe een lokale afdeling van de landelijke Verenigde Senioren Partij. Omdat deze niet meer actief is, wordt de VSP Maassluis een nieuwe, onafhankelijke politieke vereniging om volgend jaar weer aan de gemeenteraadsverkiezingen mee te kunnen doen. “We zijn al druk met de voorbereidingen bezig en dit is er een onderdeel van,” aldus Ton Luijendijk, fractievoorzitter van VSP Maassluis in de gemeenteraad.

“Aan de naam VSP Maassluis als zodanig veranderen we niets. Die is inmiddels een begrip geworden in de Maassluise politiek. Wel hebben we besloten een andere invulling aan de afkorting te geven die past bij de uitgangspunten van ons programma en de visie op basis waarvan we ons in de gemeenteraad opstellen,” zo legt Luijendijk uit.

In de vernieuwde VSP staan de drie letters nu voor Verantwoord, Sociaal en Positief. Die vertegenwoordigen volgens de partij beter de kernwaarden waarvoor de VSP staat. VSP Maassluis blijft zich inzetten voor de senioren en kwetsbare doelgroepen in de stad. Maar de VSP heeft ook altijd aandacht gehad voor het welzijn van alle andere bewoners van de stad. Dat maakt de partij bijvoorbeeld een constructieve gesprekspartner in het debat over de WMO en de Jeugdzorg.

Daarnaast hecht de VSP belang aan een gezonde lokale economie, een vitale culturele sector en goede voorzieningen voor de Maassluise sportverenigingen. “Bij vernieuwing denken we natuurlijk ook aan nieuwe mensen die de VSP Maassluis willen versterken, “ aldus Ton Luijendijk. “We willen de verkiezingen ingaan met een sterke ploeg kandidaten die invulling gaan geven aan waar we als VSP voor staan. Wie daar deel van wil uitmaken en wil meeschrijven aan een nieuw verantwoord, sociaal en positief verkiezingsprogramma, is van harte welkom.” Meer informatie is te vinden op www.vsp- maassluis.nl.