VSP Maassluis presenteert programma en kandidatenlijst

VSP Maassluis heeft vrijdag 14 januari haar verkiezingsprogramma overhandigd aan Henk van Goor, voorzitter van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis. “Daarmee maken we duidelijk dat VSP Maassluis de lokale partij is die zich in de eerste plaats richt op het behartigen van de belangen van mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken,” aldus Ton Luijendijk, de huidige fractievoorzitter én lijsttrekker van VSP Maassluis.

In het programma met de titel ‘Voor de mensen – voor Maassluis!’ krijgt de paragraaf ‘Zorg en Welzijn’ de meeste aandacht. Daarin pleit de VSP onder meer voor verkorten van wachtlijsten en snellere doorlooptijden, vooral in de jeugdzorg. Verder wil VSP Maassluis voortdurende aandacht voor lokale sturing op de uitvoering van de jeugdzorg. In de zorg moet gezinsaanpak: één gezin, één plan, één regisseur, het uitgangspunt zijn, waarbij Rogplus (Wmo en jeugdzorg) en Stroomopwaarts (werk en inkomen) meer moeten samenwerken. Voorgenomen bezuinigingen op de Wmo moeten nog eens kritisch worden bekeken en om mantelzorgers te ontlasten moet er een respijtvoorziening komen.

Ook op het gebied van wonen heeft VSP Maassluis wensen. Zo wil de partij bij nieuwbouwprojecten nog meer aandacht voor de daadwerkelijke behoefte, met extra aandacht voor starters en senioren. Verder moet bij nieuwbouwprojecten tenminste 35 procent bestemd zijn voor sociale huurwoningen. Voor toekomstige aansluiting op een warmtenet kan aardwarmte volgens de VSP een mogelijke bron zijn.

Opvallend in het programma van VSP Maassluis is het pleidooi voor instelling van burgerraden via loting, een systeem dat al in andere gemeenten wordt toegepast. Op die manier kunnen inwoners daadwerkelijk invloed uitoefenen op wat er in de stad gebeurt.

VSP Maassluis gaat de verkiezingen in met een kandidatenlijst met een aantal opvallende nieuwe namen. Na lijsttrekker Ton Luijendijk en het huidige steunraadslid Hans van der Burg staat op nummer drie Lisette Petronilia-van Velzen. Zij werkt bij een regionale Arbodienst als praktijkondersteuner van de bedrijfsarts en is mede-eigenaar van een beveiligingsbedrijf. Zij is in Maassluis bekend als een van de drijvende krachten achter Stichting Myosotis Maassluis, een vrijetijdsclub voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Andere nieuwe gezichten zijn nummer vijf, Kelly Weustink, eigenaar van een bruidswinkel in het stadshart en office-manager bij een groot bedrijf, en nummer zes, Michel van Reeven, kapitein bij het Loodswezen, tevens langdurig lid van de ondernemingsraad.

Partijprogramma 2022-2026