VSP kiest voor duurzaam Maassluis

Een onderzoek van dagblad Trouw laat zien dat steeds meer lokale partijen veel aandacht besteden aan duurzaamheid in hun programma voor de raadsverkiezingen van 21 maart. Dat geldt ook voor de VSP Maassluis. Onze toekomst en vooral die van de generaties na ons hangt af van de mate waarop we duurzaamheid een integraal onderdeel van het beleid kunnen maken. De VSP vindt dat Maassluis in alle opzichten een duurzame stad moet worden. Dus nieuwe woningen gasloos bouwen, maximaal inzetten op zonne-energie, het gebruik van ‘oude’ energiebronnen verminderen en werk maken van verdere vergroening van de openbare ruimte en van particuliere tuinen.
De gemeente moet, daar waar zij kan, invloed uitoefenen of zelfs sturend optreden. Daarnaast moet de gemeentelijke organisatie een voorbeeldfunctie vervullen als het om duurzaamheid gaat. Nu staat het thema duurzaamheid nog als zesde punt in de taakomschrijving van een van de wethouders. In het nieuwe college zal dat bovenaan zo’n lijstje moeten staan.
De VSP gaat zich verder inzetten voor:
* Het voortdurend ontwikkelen van het besef van het belang van duurzaamheid bij de inwoners van Maassluis; * Nascheiden van huishoudelijk afval opnemen in de keten van afvalverwerking; * Bij nieuwbouw en renovatie maximaal naast gasloos bouwen gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van warmte- en energievoorziening; * Het gebruik van zonne-energie waar mogelijk stimuleren en faciliteren; * Meer openbare laadpalen voor elektrische auto’s en advies en hulp voor particulieren bij het plaatsen van dergelijke palen.