VSP inbreng debat “vaststellen regionale visie armoede en schulden”

Dinsdag 14 januari 2020: Op 17 december 2019 stond het raadsvoorstel “vaststellen regionale visie armoede en schulden 2020-2023” als debatstuk op de agenda. De inbreng in het debat van VSP fractievoorzitter dhr.Ton Luijendijk kunt u hieronder teruglezen. Het debat zelf is terug te kijken en luisteren via de volgende link: https://maassluis.raadsinformatie.nl/vergadering/602061/gemeenteraad%2017-12-2019

“Voorzitter, onze gemeente staat helaas hoog in lijstjes waarop je
überhaupt niet wilt voorkomen.
Zo staat Maassluis in de top 10 van
gemeenten met de meeste burgers die in armoede leven.

Volgens de nieuwste CBS gegevens die vorige week werden gepubliceerd,
heeft bijna 11% van de minderjarigen in Maassluis een armoede risico. In
onze buurgemeenten Westland bv is dit de helft.

Alle reden dus om meer werk te maken van het armoede- en
schuldenbeleid. Wat dit college nu voorstelt is
een grotere nadruk op
preventie
, maar daarmee neem je de problemen die er al zijn, niet weg.
Eerder dreigt het tegendeel. Omdat het activiteitenplan meer geld vergt
voor preventie gaan we schrappen in de individuele voorzieningen.
We voeren versoberingen door, schaffen de kindertoeslag af en verlagen
het bedrag van de kind-pas met een kwart van 100 naar 75 euro.

Daarnaast beëindigen we de vrijwilligersbijdrage en we minimaliseren de inzet op nazorg een aantal belangrijke terreinen. Bij elkaar bezuinigen we op deze manier 600.000 euro,-. Gevolg is, dat het tekort van 1.8 mln bij continuering van het huidige beleid, is omgebogen tot een ruimtevraag van maar 900.000 euro.,-

De burgers inwoners die op enigerlei wijze van al deze voorzieningen
gebruik maken, krijgen 6 maanden de tijd om zich in te stellen op het wegvallen ervan. Heeft de wethouder enig idee hoe dit zal uitwerken voor de individuele ontvanger?.
Het zijn medeburgers die zich in vaak in een zeer kwetsbare situatie bevinden, dus grote voorzichtigheid is hier op zijn plaats.

De VSP vraagt zich ook af hoe we de effectiviteit van deze beleidswijziging
kunnen gaan monitoren en
hoe meten we de effecten van preventie,
vroeg-signalering en nazorg? Bij de indicatoren die worden genoemd daar krijgen wij nu echt geen warm gevoel bij:

  • Verstevigen van preventie
  • Activerend armoede en schuldenbeleid
  • Laagdrempelige en vindbare voorzieningen.

In tegenstelling tot de harde beknotting zijn dit boterzachte en niet of nauwelijks meetbare indicatoren! Wij maken ons daarom grote zorgen over hoe wij als raad de effecten op effectieve wijze kunnen monitoren. Kan de wethouder ons toezeggen de raad daarbij heel actueel geïnformeerd te houden ?

Voorzitter, in de commissie heeft wethouder Bronsveld iets gezegd over de betrokkenheid van het onderwijs. Waarom heeft zij ons daarbij niet geïnformeerd over het initiatief van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. om een projectadviseur armoedebestrijding op scholen aan te trekken?

Uit de vacatureomschrijving blijkt dat het Fonds een programma is gestart
om projecten te ondersteunen, gericht op het
voorkomen en verminderen
van armoede onder kinderen
in de regio. We mogen toch aannemen dat
de wethouder hiervan op de hoogte is? Graag duidelijkheid hierover en
wat dit in Maassluis concreet kan betekenen.”