VSP Maassluis dringt aan op snel herstel kinderboerderij Dierenhoek ’t Sparretje

Maandag 13 januari 2020: Naar aanleiding van de verwoestende brand op 5 januari 2020 van de Kinderboerderij Dierenhoek ’t Sparretje heeft de VSP Maassluis een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders van Maassluis.

6 januari 2020 De VSP heeft de volgende vragen gesteld volgens Artikel-51 van het Regelement van Orde: Brand van Dierenhoek ’t Sparretje

  1. Is het juist dat de gemeente juridisch eigenaar is van de verwoeste gebouwen?
  2. Wat is m.b.t. de exploitatie de relatie met Maasdelta ?
  3. Heeft u al contact met de corporatie m.b.t. afwikkeling van de schade ?
  4. Is deze schade gedekt door een verzekering ?
  5. Heeft u al actie ondernomen om zo spoedig mogelijk de verbrande restanten op te ruimen ?
  6. Heeft u voor de dieren en verzorgers al een vervangend onderkomen voorzien ?
  7. Bent u met ons van mening dat de herbouw zo snel mogelijk moet worden gestart ?
  8. Hoe is uw inzet tot nu toe in de driehoek om te komen tot het achterhalen van de oorzaak van de brand ?
  9. Bent u met ons van mening dat, mocht er sprake zijn van brandstichting, er alles aan gedaan moet worden de kosten te verhalen bij eventuele veroorzaker(s) ?