VSP boos over proces coalitiebesprekingen

De fractie van de VSP is in toenemende mate verbaasd en geïrriteerd over het verloop van de coalitiebesprekingen in Maassluis. Al na een korte verkenningsronde heeft de door het CDA uit de eigen gelederen (lokaal partijbestuur) aangetrokken ‘informateur’ geconstateerd dat de huidige coalitie van CDA, VVD en PvdA gewoon kan worden voortgezet, met de ene zetel van D66 erbij voor een iets steviger meerderheid in de raad. Dat werd de VSP en vier andere partijen vorige week meegedeeld in wat was aangeduid als een tweede ‘verkennende ronde’ van de coalitiebesprekingen. In plaats van ‘verkennen’ was er echter sprake van het meedelen van een voldongen feit.
De VSP kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het hier om de uitwerking van een al voor de verkiezingen gemaakte afspraak gaat. De landelijke partijen geven er de voorkeur aan de lokale partijen – waarop bijna een derde van de kiezers heeft gestemd –achteloos aan de kant te schuiven. Ze hebben van de CDA-informateur zelfs niet de kans gekregen om met andere partijen van gedachten te wisselen, blijkbaar met instemming van VVD en PvdA. De VSP vindt dit een arrogante benadering door partijen die in hun programma’s en in de verkiezingscampagne de mond vol hadden van ‘verbinden’ en ‘samen’.
Tijdens wat opnieuw was aangeduid als een ‘verkennende ronde’ kreeg de VSP dinsdagavond de vraag of zij nog zaken wilde inbrengen voor het coalitieakkoord. De vertegenwoordigers van de VSP hebben de informateur echter laten weten hieraan bij de huidige stand van zaken geen behoefte te hebben. “In deze opzet mogen we wel bouwmaterialen aandragen, maar anderen gaan het huis bouwen en bewonen. Dit komt het democratisch proces in de raad volgens ons ook niet ten goede,” aldus VSP-fractievoorzitter Jan van der Maarel.