Stevig debat over “Hoofdstructuur De Kade”

Woensdag 27 maart 2019: In een stevig maar verder inhoudelijk ( spoed-) debat heeft de VSP dinsdag 26 maart jl het college bevraagd.

Het college heeft het Hoofdstructuurplan De Kade vastgesteld waarin is geregeld hoe de Handelskade de hoofdader wordt van de nieuw te bouwen wijk. De VSP was van mening dat door deze vaststelling de ontsluiting van de wijk ter hoogte van het Stationsplein op de achtergrond zou zijn geraakt.

Ook een beoogde gespreide verkeersafwikkeling die verlichting moet brengen voor de Julianalaan kwam hiermee op de achtergrond.
Na uitleg van de beoogde vervolg stappen en een aantal toezeggingen van de zijde van het college kon de VSP met andere oppositie partijen akkoord gaan.

De verbrede Handelskade die nu is voorzien kan immers alleen een grotere rol gaan spelen in gespreide verkeersafwikkeling als er ontsluiting kan worden gerealiseerd bij het Stationsplein.
In dat geval kunnen daartoe ook t.z.t. de benodigde aanpassingen aan de nieuwe Handelskade worden aangebracht.

Het college zegde toe met urgentie in overleg te zullen treden met de bewoners van de Julianalaan, daarin een stuk 30 km bespreekbaar te maken en andere fysieke maatregelen om de overlast terug te dringen.

Ook zal onverminderd worden ingezet op een ontsluiting van de nieuwe wijk bij het Stationsplein waarmee een einde komt aan de moeilijke verkeerssituatie bij het Havenplein.
Na deze uitleg en toezegging van het college de raad binnenkort hierover te informeren ging de VSP en de gehele raad akkoord.

Zie ook
https://www.wos.nl/wethouder-wil-snelheidsverlaging-op-julianalaan-onderzoeken/nieuws/item?1126438

foto bron: WOS.nl