Voor de VSP is veiligheid een belangrijk thema

Column van Han Adema gepubliceerd op 31 januari 2018

Veiligheid is een van de belangrijkste thema’s in het verkiezingsprogramma van de VSP. En dan hebben we het over méér dan boeven vangen, inbraakpreventie of verkeersveiligheid. Inwoners moeten zich overdag en ’s avonds veilig kunnen voelen in de stad en in hun eigen huis en woonomgeving. En uiteraard s’nachts ook rustig kunnen slapen.

Om dat te bereiken kijken we vaak als eerste naar de overheid. Dat is logisch want die zorgt voor wetten en regels én de mensen die erop moeten toezien dat die worden nageleefd.
En we verwachten dat de overheid ervoor zorgt dat politie, brandweer en ambulances snel en goed reageren als er iets aan de hand is en dat de politie “ de orde handhaaft”.
Allemaal instanties bestaande uit mensen; mensen die hun stinkende best doen om hun taak goed uit te voeren, al denken sommigen daar heel anders over.

Maar laten wij ons wel realiseren dat de overheid niet alles kan. Laten wij ook eens aan onze eigen taken en plichten denken: wat kunnen wij zelf doen om veilig te leven, te wonen en te werken. En dat is behoorlijk wat, heel veel zelfs.

Om te beginnen kunnen we met elkaar wat meer respect hebben voor de regels (wetten en voorschriften) en voor elkaar. Daarnaast kan wat meer geduld en begrip voor elkaar vaak ook heel nuttig zijn.
En wat dacht u van niet te hard rijden, niet appen in de auto, kinderen goed opvoeden, een beetje op het huis van de buren letten als zij weg zijn, de sociale controle en de omgang met elkaar, te beginnen in je eigen buurtje.
Wij kunnen zelf zo ontzettend veel doen voor een veilige en prettige leefomgeving, waardoor die eerder genoemde instanties datgene kunnen doen waarvoor zij zijn aangesteld.
Veiligheid begint vooral bij onze eigen gedragingen en inzet.

Dat geldt ook voor veiligheid op het werk. Letten we wel goed op bij het werken met machines, in de bouw op de steiger, in de haven, bij het werken met chemicaliën en bij nog veel meer werkzaamheden waar gevaren op de loer liggen.
En de veiligheid in huis – vallen van een huishoudtrapje, struikelen over de drempel of speelgoed van de kinderen, brandwonden door heet water, hete thee en zo zijn er nog veel meer gevaren die ons in deze vertrouwde omgeving bedreigen, vaak zonder dat we ons daarvan bewust zijn.

Dus wat de VSP betreft: met z’n allen samenwerken om ervoor te zorgen dat Maassluis een veilige stad is om te wonen, te werken en te recreëren. Wij als VSP dragen ons steentje bij. Bekijk voor onze inzet het verkiezingsprogramma op VSP-Maassluis.nl of op onze Facebook-site.