• Home
 • VSP Nieuws
 • Toenemende overlast in Maassluis vanwege gedrag aantal weggebruikers

Toenemende overlast in Maassluis vanwege gedrag aantal weggebruikers

23 aug. 2020: Verschillende inwoners van Maassluis hebben via de media en via een brief aan de raad aandacht gevraagd voor toenemende overlast door het gedrag van een aantal weggebruikers, zowel auto’s als motorrijders. Deze klachten richten zich vooral op de overlast die mensen die aan de Westlandseweg wonen – en met name ouderen – ondervinden.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de raadsfractie van VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde:

 1. Heeft het college kennis genomen van de klachten van inwoners over de geluidsoverlast van verkeersdeelnemers, met name op de kruising van de Westlandseweg met de Van Beethovenlaan en de Richard Hollaan?
 2. Deelt het college de mening van wethouder Voskamp – zoals weergegeven in het AD en op de website van de WOS – dat hier sprake is van ‘asociaal rijgedrag’?
 3. Op welke waarnemingen is die kwalificatie gebaseerd?
 4. Zijn er geluidsmetingen verricht om deze kwalificatie en de klachten van omwonenden te kunnen onderbouwen en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
 5. Indien dit niet het geval is, gaat het college alsnog geluidsmetingen laten uitvoeren?
 6. Heeft de burgemeester deze kwestie in zijn reguliere overleg met de politie besproken en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
 7. Deelt het college de mening van de woordvoerder van de omwonenden dat een ‘lik-op-stukbeleid’ met forse boetes een goed middel is om de overlast aan te pakken?
 8. In zijn reactie in de media zegt wethouder Voskamp mee te willen doen met een proef van Rotterdam met camera’s die ook geluidsovertredingen registreren. Hoe concreet is dat voornemen? Wanneer kunnen dergelijke camera’s in Maassluis worden geplaatst en waar?
 9. Welke andere maatregelen denkt het college te kunnen nemen om aan dit verkeersvandalisme een einde te maken?

Ton Luijendijk, Fractievoorzitter VSP Maassluis

p.s. gebruikte beeld is uit het AD van zaterdag 22 augustus 2020

Reactie

 • Ik ben heel blij met het artikel in de Maassluise Courant en de schriftelijke vragen die VSP Maassluis aan het college van Maassluis heeft gesteld over het “verkeersvandalisme” in Maassluis.
  Het werd tijd dat dit aan de orde wordt gesteld en het wordt tijd dat er eindelijk eens iets aan gedaan wordt. De term verkeersvandalisme vind ik heel goed gekozen. Want dat is het ook.

  Mijn man en ik wonen in de Vloot op de 6e verdieping met uitzicht op de Westlandseweg.
  De geluidsoverlast is vaak ondragelijk en we zijn dagelijks getuige van het schofterige rijgedrag van de weggebruikers. Er worden soms wel snelheden van meer dan 100 km per uur gehaald. (zie mijn ingezonden brief in de Maassluise Courant), waarop ik veel positieve reacties heb ontvangen. Veel bewoners hebben niet de energie het aan te kaarten en vinden dat het woongenot aanzienlijk wordt verminderd door dit asociale gedrag. En vooral de ouderen van “kleinschalig wonen” in verblijf Licht in de Vloot (die bijna niet naar buiten kunnen) hebben veel overlast van de gillende motoren en voorbijrazende auto’s.

  Ik heb hierover een e-mail gestuurd naar de Burgemeester en een brief aan wethouder Voskamp. Helaas ontving ik daarop een nietszeggend standaard antwoord. De politie controleert en we kunnen verder niets doen. Einde verhaal.

  Het maakt mij heel verdrietig dat dit probleem absoluut niet serieus wordt genomen en hoop dan ook dat de VSP iets kan betekenen voor de vele gedupeerde bewoners die langs dit “circuit” wonen.

  Met vriendelijke groet,

  Margreet Rosloot
  De Vloot 69 F2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *