Toenemende overlast in Maassluis vanwege gedrag aantal weggebruikers

23 aug. 2020: Verschillende inwoners van Maassluis hebben via de media en via een brief aan de raad aandacht gevraagd voor toenemende overlast door het gedrag van een aantal weggebruikers, zowel auto’s als motorrijders. Deze klachten richten zich vooral op de overlast die mensen die aan de Westlandseweg wonen – en met name ouderen – ondervinden.

Naar aanleiding van deze berichten stelt de raadsfractie van VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde:

  1. Heeft het college kennis genomen van de klachten van inwoners over de geluidsoverlast van verkeersdeelnemers, met name op de kruising van de Westlandseweg met de Van Beethovenlaan en de Richard Hollaan?
  2. Deelt het college de mening van wethouder Voskamp – zoals weergegeven in het AD en op de website van de WOS – dat hier sprake is van ‘asociaal rijgedrag’?
  3. Op welke waarnemingen is die kwalificatie gebaseerd?
  4. Zijn er geluidsmetingen verricht om deze kwalificatie en de klachten van omwonenden te kunnen onderbouwen en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
  5. Indien dit niet het geval is, gaat het college alsnog geluidsmetingen laten uitvoeren?
  6. Heeft de burgemeester deze kwestie in zijn reguliere overleg met de politie besproken en zo ja, wat zijn daarvan de resultaten?
  7. Deelt het college de mening van de woordvoerder van de omwonenden dat een ‘lik-op-stukbeleid’ met forse boetes een goed middel is om de overlast aan te pakken?
  8. In zijn reactie in de media zegt wethouder Voskamp mee te willen doen met een proef van Rotterdam met camera’s die ook geluidsovertredingen registreren. Hoe concreet is dat voornemen? Wanneer kunnen dergelijke camera’s in Maassluis worden geplaatst en waar?
  9. Welke andere maatregelen denkt het college te kunnen nemen om aan dit verkeersvandalisme een einde te maken?

Ton Luijendijk, Fractievoorzitter VSP Maassluis

p.s. gebruikte beeld is uit het AD van zaterdag 22 augustus 2020