Uitbreiding Windpark Rozenburg Zienswijze VSP Maassluis 31juli2023

Tot en met 31 juli 2023 konden er zienswijzen worden ingediend en volgens de huidige planning valt in September 2023 een definitief besluit. VSP Maassluis heeft veel bijeenkomsten over deze plannen, zowel fysiek als on-line, bijgewoond en de nodige vragen gesteld en zorg uitgesproken. Wij hebben gemeend op dit plan een zienswijze in te dienen om de zorg uit te spreken over met name het voortraject in dit proces. Verder hebben wij een aantal opmerkingen en vragen opgesteld met het verzoek deze mee te laten wegen in het oordeel en besluitvorming en zien uit naar beantwoording hiervan in september 2023.

Onze grote zorg in het voorgelegde proces:

Een onbetrouwbare overheid?

Een college, met wethouder Chantal Zeegers als verantwoordelijke in dit dossier, die aanvankelijk bezwaren maakte tegen de aanwijzing van de Provincie, heeft de regie in handen genomen ter uitvoering van hetgeen opgelegd door de Provincie wat inmiddels alweer een behoorlijke tijd speelt.

Bij de behandeling van alle ingediende zienswijzen, is onze voorspelling, zal de Provincie over de schouder van Rotterdam meekijken. De bezwaren die daarop mogelijk volgen zullen in de categorie verspilde energie vallen; dit klinkt behoorlijk negatief maar zo voelt het bij velen wel. Dit vanwege het simpele feit, dat de Provincie eerder te kennen heeft gegeven de regie te zullen overnemen van de gemeente Rotterdam indien er niet door de verantwoordelijk wethouder tot uitvoering wordt overgegaan.

bron afbeelding: website duurzaam010.nl van de gemeente Rotterdam; in de vergunningsaanvraag is een beoogde locatie opgegeven.

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/13027999/1/Zienswijze+met+ovv+kenmerk+OMV+22+10+00358+VSP+Maassluis