Ton Luijendijk lijsttrekker VSP Maassluis

Dinsdag 13 juli 2021: Ton Luijendijk is de lijsttrekker voor VSP Maassluis bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. In 2014 kwam hij voor de VSP in de gemeenteraad. Sinds 1 oktober 2018 is hij fractievoorzitter. “Ik kijk ernaar uit om samen met anderen in de verkiezingscampagne duidelijk te maken waar de VSP voor staat,” aldus Luijendijk. “We zijn er natuurlijk voor alle Maassluizers, maar we blijven vooral aandacht vragen voor die groepen in de stad die soms een extra steuntje in de rug nodig hebben. Daarom hebben we ons in de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met onderwerpen als de WMO en de Jeugdhulp. Daarbij gaan we uit van een integrale benadering van het gezin. Het moet echt afgelopen zijn met partijen die langs elkaar heen werken.”

Andere zaken waarvoor de VSP zich zal blijven inzetten, zijn de bouw van meer betaalbare woningen, met name op de kleinere bouwlocaties in de stad, een brede aanpak van de laaggeletterdheid bij kinderen én volwassenen en gratis openbaar vervoer voor minima en AOW’ers met een laag inkomen. “Daarnaast blijven we ons richten op de belangen van de senioren in onze stad. Voor hen zouden er bijvoorbeeld meer sportmogelijkheden moeten komen,” aldus de VSP-lijsttrekker.

Ton Luijendijk komt uit een Westlandse tuindersfamilie en heeft carrière gemaakt in de bloemengroothandel en bloemenexport. In 2002 verliet hij die sector om verder te gaan als zelfstandig adviseur. Later volgde hij opleidingen tot coach en mediator en is ook op die gebieden actief geworden. Hij is getrouwd en woont sinds 2003 in Maassluis. Luijendijk is een actief sporter en is daarnaast muzikaal actief als paukenist in het Delfts Symfonie Orkest. Naast zijn werk heeft hij ook tal van maatschappelijke functies vervuld. Hij zat in Maassluis eerder voor de PvdA in de gemeenteraad.

“Met zijn brede politieke en maatschappelijke ervaring is hij de ideale lijsstrekker voor de VSP,” vindt raadslid Jan van der Maarel, die in 2018 lijsttrekker was. “Hij werkt hard voor de partij, is integer en betrouwbaar en ik vind hem heel sterk in de debatten in de gemeenteraad.” Zelf zegt Luijendijk het een grote uitdaging te vinden om zich in te zetten voor waar VSP voor staat: Verantwoord, Sociaal en Positief.