Toewijzing woningen met voorrang aan inwoners met lokale binding

Op 12 december 2023 heeft de Eerste Kamer een Wijzigingswet aangenomen waarmee het voor gemeenten mogelijk wordt om inwoners die een huis willen huren of kopen in hun gemeente voorrang te geven ten opzichte van mensen van buiten de gemeente. Ook kunnen gemeenten voorrang geven aan bepaalde cruciale beroepsgroepen.

Naar aanleiding van dit positieve besluit heeft VSP Maassluis op vrijdag 15 december 2023 schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Wij willen namelijk helder hebben hoe hier uitvoering aan wordt gegeven en wat de effecten kunnen zijn voor woningzoekende inwoners van Maassluis.

Gemeente Maassluis streeft naar het bouwen van woningen bereikbaar voor alle inkomensgroepen en informatie hierover is terug te vinden via de volgende link

https://www.maassluis.nl/nieuwbouwprojecten-en-herontwikkeling

De schriftelijke vragen zoals voorgelegd aan het college naar aanleiding van deze wetswijziging zijn terug te vinden op de website van de gemeente via onderstaande link

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/13633369/1

Foto uit privéarchief van Hans van der Burg