Tijd voor ECHTE woonzorgzones

Column van David van der Houwen          Woensdag 21 februari 2018

De VSP pleit in het verkiezingsprogramma voor het realiseren van drie woonzorgzones in Maassluis, die deze naam ook verdienen. In gemeentelijke stukken komt dat begrip ‘woonzorgzones’ regelmatig voor. In ‘De Schakel’ van 15 februari lezen we op de verkiezingspagina over het thema wonen: ‘Maassluis kent ook een aantal woonzorgzones. Daarbij is sprake van een verhoogd zorgniveau’. Maar dat klopt van geen kant. Dat kun je de schrijver niet kwalijk nemen, want die baseert zich ook op de informatie vanuit het stadhuis.

Wat is eigenlijk een woonzorgzone? Voor de VSP moeten definities zoals deze landelijk wordt gehanteerd als uitgangspunt gelden.  Er worden verschillende definities gebruikt, maar een aantal elementen keert in alle definities terug. Zoals deze:

“Een woonzorgzone bestaat uit een goed toegankelijke en veilige woonomgeving, waar mensen met beperkingen kunnen beschikken over een aangepaste woning in combinatie met passende zorg en diensten, die zij aan huis of in een nabij gelegen multifunctioneel centrum ontvangen.

De woonzorgzone bevindt zich binnen de levensloopbestendige wijk: het zijn kleinere gebieden (vaak met een straal van ongeveer 200 meter) waar een woonzorgcomplex of een cluster van groepswoningen in de wijk is verweven met gewone woningen. Er is zorginfrastructuur zichtbaar, namelijk het zorg- en dienstencentrum of een zorgsteunpunt waar de zorgwoningen omheen zijn gebouwd. Hier is het wonen meer beschut, gaat de zorggarantie verder en wonen meer mensen met een zorgbehoefte. Bedoeling is wel dat de zorginfrastructuur samenvalt met het servicecentrum voor de wijk als geheel.”

Tot zover deze omschrijving. Andere bronnen hebben het over zaken als een verhoogd voorzieningenniveau van ondersteunings-, welzijns- en zorgdiensten, een gezamenlijk informatieloket van de gemeente en partners en een centrum voor dienstverlening binnen loopafstand van 400 tot 500 meter is, met minimaal een dokterspost en een prikpost. Tevens is in een woonzorgzone een dekkend netwerk van 24-uurszorg aanwezig.

Hoeveel zogenaamde woonzorgzones in Maassluis voldoen aan al die voorwaarden? De Vloot (foto) komt aardig in de buurt, maar dat is het dan ook wel. PvdA-wethouder Arnold Keijzer had het vaak over een woonzorgzone in Maassluis West, maar gaf na lang aandringen toe dat die niet van de grond was gekomen. Volgens hem komt dit door een gebrek aan belangstelling bij ‘externe partijen’.

De laatste tijd heeft de wethouder het weer over een woonzorgzone in Maassluis-Oost. Dat zou dan gekoppeld worden aan de vervangende nieuwbouw voor bewoners van ‘De Vliet’. Maar dat wordt niet meer dan een blok levensloopbestendige seniorenwoningen met een gemeenschappelijke recreatieruimte. Van eerdere plannen voor allerlei voorzieningen in ‘de plint’ van het nieuwe wooncomplex horen we al lang niets meer.

Wel zijn er plannen om alle huisartsen in Maassluis op een locatie te huisvesten. Die wijst de VSP af. Daarmee wordt het idee van woonzorgzones verspreid over de stad definitief de nek omgedraaid. De VSP verwacht van het nieuwe college stevige initiatieven om alsnog tot drie woonzorgzones in Maassluis te komen. Dat is hard nodig want Maassluis vergrijst harder dan omringende gemeenten.