Slotreactie VSP op Jaarrekening 2018

Dinsdag 18 juni 2019: De VSP heeft bij monde van haar fractievoorzitter dhr Ton Luijendijk in tweede termijn ter afsluiting van de commissievergadering de nodige kritische geluiden nog eens extra benadrukt richting het college

Een verlies onder de streep

Dit is een jaarrekening die de suggestie wekt van een positief resultaat.
Maar de VSP is van mening als je aan het einde van een boekjaar 2.5 mln
eigen vermogen bent ingeteerd dit niet anders kan worden benoemd en
uitgelegd als een verlies onder de streep.

Dit kun je niet eindeloos doen

Dit alles gaat gepaard met erg versluierend teksten zo staat er bijvoorbeeld op blz11 van de jaarrekening 2018 dat de algemene reserve is toegenomen met 1.9 mln. Vervolgens komt er een beschrijving van overhevelingen en stortingen van de ene naar de andere post en onttrekkingen van 2mln voor het verhogen van de voorzienbare tekorten en het negatieve resultaat 2017.
Murw grijp ik naar mijn hoofd en besluit mijn boeren verstand maar aan
te spreken. Ik mis 2.5 mln en weet dat je dit niet eindeloos kunt doen.

Dit kan en moet anders

Wij doen daarom twee oproepen aan het college. Zorg in het vervolg voor
meer inzichtelijkheid en transparantie in de teksten. U wilt toch de raad
goed informeren en meenemen. Doe een grotere inspanning.
Daarnaast zijn wij van mening dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan
de algemene reserve gedurende het jaar in de bestuursrapportages beter
en vooral ook inzichtelijker moeten worden gesaldeerd. De raad
bekrachtigd op deze wijze keer op keer besluiten die na een jaar dit
negatieve resultaat opleveren. Dit kan en moet anders.