Schriftelijke vragen n.a.v. Brief Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maassluis

Woensdag 12 januari 2022: De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maassluis heeft op 5 januari 2022 het College van B&W te kennen gegeven verbaasd te zijn dat hun leden een factuur hebben ontvangen voor precarioheffing 2021. Reden voor VSP Maassluis de volgende schriftelijke vragen volgens Artikel 51 van het Reglement van orde te stellen aan het College van B&W:

 

Artikel 51vragen n.a.v. Brief van Koninklijke Horeca Nederland afd, Maassluis

Aan: College van Burgemeester en Wethouders

Van: VSP Maassluis

Datum:  12 januari 2022

Geacht college,

Op 5 januari 13 meldt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Maassluis in een brief aan het college en gemeenteraad dat de leden de factuur hebben ontvangen voor de precarioheffing 2021.

KHN Maassluis spreekt hierover haar verbaasdheid uit omdat de crisis voortduurt en er nog steeds sprake is van grote beperkingen voor de horeca om te kunnen ondernemen.

KHN doet daarom het verzoek om de heffing 2021 te laten voldoen vanuit het Coronanoodfonds.

VSP Maassluis heeft hierover de volgende vragen:

  • Bent u inmiddels in gesprek met KHN Maassluis over dit onderwerp?
  • Hoe beoordeelt u het verzoek van KHN om de heffing te financieren vanuit het Coronanoodfonds?
  • Bent u voornemens aan dit verzoek positief tegemoet te komen en de volledige precarioheffing voor de leden van KHN Maassluis te lenigen vanuit het Coronanoodfonds?

 

VSP Maassluis

Ton Luijendijk, fractievoorzitter