Schriftelijke vragen volgens Artikel51 van Reglement van Orde aan het College in 2019

Maandag 21 januari 2020: In 2019 zijn er door de gemeenteraad van Maassluis in totaal 288 schriftelijke vragen gesteld betreffende 39 onderwerpen. De gemiddelde tijdsduur van 35 dagen van beantwoording door het College ligt boven de vastgelegde termijn van 30 dagen.

De cijfers die Burgemeester Edo Haan opsomde over dit onderdeel, in december 2019 ter afsluiting van het politieke jaar, zijn hieronder terug te vinden in een wat uitgebreider overzicht. (overzicht kunt u raadplegen door op betreffende button te klikken onderaan dit bericht).

Volgens het Reglement van Orde zal schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk door het college plaatsvinden, in ieder geval binnen dertig dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt, waarbinnen beantwoording zal plaatsvinden.

Wat uit de analyse blijkt is dat het overgrote deel van de schriftelijke vragen niet binnen de termijn van 30 dagen zijn beantwoord. Gemiddeld 35 dagen met een uitschieter naar beneden van 9 dagen en naar boven van zelfs 81 dagen (!).

Dit is zeker een punt van aandacht voor zowel het College als voor de gemeenteraad. De 4 coalitiepartijen van CDA, VVD, PvdA en D66 hebben in 2019 in totaal 119 vragen weten te stellen inzake 16 onderwerpen. De oppositiepartijen van VSP, CU, MB, FvM en GL hebben in 2019 23 onderwerpen aangekaart waarbij er in totaal 169 vragen zijn gesteld.