Schriftelijke vragen aan college: Waar blijft het Actieplan Inclusieve Samenleving ?

vrijdag 29 januari 2021: de gemeente Maassluis heeft nog geen gebruik gemaakt van de handreiking opgesteld door de VNG met als belangrijk onderdeel daarvan de routekaart om te komen tot een eigen (verplichte) Lokale Inclusie Agenda dit volgens het VN verdrag Handicap. De VSP heeft naar aanleiding hiervan schriftelijke vragen aan gesteld aan het college van B&W conform artikel 51 van het Reglement van Orde.