Schoolzwemmen anno 2018

Column van Huub Paalvast, Dinsdag 6 maart 2018

Ieder kind in ons waterrijke land moet leren zwemmen. Diploma A en B zijn toch eigenlijk het minimum dat een kind moet hebben gehaald. Noem het maar een startkwalificatie! De vraag is of schoolzwemmen daarin nog een effectief middel is of dat het misschien anders kan.

De VSP is van mening dat het anders kan; en ook beter. In meer dan 60% van alle gemeenten is het traditionele schoolzwemmen verdwenen. Soms als gevolg van bezuinigingen, maar er zijn ook andere redenen voor een kritische benadering.

Een halfuurtje schoolzwemmen kost al snel een schooltijd van bijna twee uur; in deze tijd worden de leerlingen van de groepen 5 en 6 met de bus naar het zwembad vervoerd, dan volgt uitkleden en douchen, vervolgens de zwemles en dan weer douchen en aankleden en met de bus terug naar school. Kostbare lestijd gaat op deze wijze wekelijks verloren!

Bovendien heeft een groot gedeelte van de leerlingen op jongere leeftijd al diploma A en B behaald. Voor degenen die dit niet hebben behaald is de start van een zwemcarrière bij het schoolzwemmen in vergelijking met klasgenootjes een soort van vernedering.

Er bovenop komt nog het probleem van wie er nu eigenlijk verantwoordelijk is, met name als er onverhoopt een al dan niet ernstig ongeluk gebeurt. Daarvoor is nu een protocol opgesteld, dat helaas voor leerkrachten en zwembadpersoneel veel extra administratieve last oplevert.

Vanwege die redenen pleit de VSP Maassluis voor het verwijderen van schoolzwemmen uit het lesrooster, maar gekoppeld aan een alternatief.

Wij willen dat de gemeente alle kinderen van Maassluis in staat stelt om het A- en het B-diploma te behalen. Kosten daarvan zijn rekening gemeente. Dit is betaalbaar te maken van het geld dat overblijft van schoolzwemsubsidie en vervoerskosten.

Bijkomend voordeel voor het zwembad is dat zij meerdere doelgroepen gedurende de dag kunnen gaan bedienen. Voor de scholen is er meer lestijd die op allerlei manieren creatief kan worden ingevuld.

In plaats van zwemles dient natuurlijk wel een gymles te worden ingeroosterd. Met de (ver)nieuwbouw van de Olympiahal komt er ook meer ruimte in deze accommodatie beschikbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *