Risicoprofilering op lokaal niveau

Dinsdag 2 februari 2021: De ervaringen met de kindertoeslagaffaire maken duidelijk welke risico’s er zijn als risicoprofilering met behulp van algoritmen wordt ‘losgelaten’ op burgers. De fractie van VSP Maassluis maakt zich zorgen over dergelijke risico’s voor individuele inwoners bij het toepassen van risicoprofilering op lokaal niveau, met name als het gaat om inwoners met een bijstandsuitkering. Een nieuwsbericht van de NOS is aanleiding geweest voor de VSP fractie hier schriftelijke vragen over te stellen aan het college van B&W. U kunt deze raadplegen via onderstaande download button. Tevens is de link naar het betreffende nieuwsbericht van de NOS bijgevoegd:

https://nos.nl/artikel/2366962-algoritmes-zoeken-naar-bijstand-fraudeurs-welke-rol-speelt-etnisch-profileren.html