Programmabegroting 2019-2022 financiële uitdagingen

24 oktober 2018: Deze programmabegroting staat vol met plannen en ideeën welke door het nieuwe college in november mag worden gepresenteerd. Een uitwerking van het akkoord dat in mei 2018 door het nieuwe college is gesloten. De gemeenteraadsleden zijn zich inmiddels aan het voorbereiden op het begrotingsdebat wat zal worden gehouden op dinsdag 6 en woensdag 7 november 2018. De VSP heeft al in september 2018 bij monde van onze fractievoorzitter dhr Ton Luijendijk een aantal kritische geluiden laten horen… “De VSP doet een dringende oproep aan het college om te kijken of het op een aantal punten niet verstandiger is wat rustiger aan te doen. Veel van uw goede voornemens kunnen op onze instemming rekenen. Echter, waar u ons op uw weg vindt zijn de vermijdbare zaken die onmiddellijk een gat in de gemeentelijke begroting slaan in de hoop daar de komende jaren oplossingen voor te vinden. Wij komen daar bij de begroting op terug.” Wordt vervolgd….