Preventie criminaliteit bij jongeren “HackShield in de klas en Leerlingalert”

25 maart 2024: In november 2023 is tijdens de begrotingsbehandeling van de gemeente Maassluis de motie “Preventie Criminaliteit bij jongeren” van VSP Maassluis, mede ondersteund door Maassluis Belang, unaniem aangenomen.

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/13459309/1/Motie+2023-52+Preventie+criminaliteit+bij+jongeren+incl_+stemuitslag

“Doel is om jongeren in Maassluis veilig op te laten groeien, de gevolgen van criminaliteit voor de toekomst te laten overzien en een vertrouwde omgeving te geven om hier melding van te maken.”

De verantwoordelijk wethouder is hiermee aan de slag gegaan en op 19 maart 2024 de gemeenteraad geïnformeerd dat dit verdere positieve opvolging gaat krijgen.

“In goed overleg met politie en schoolbesturen is gekeken hoe het beste invulling te geven aan preventie criminaliteit bij jongeren, zonder dat dit de medewerkers in het onderwijs meer belast. Met het aanbieden van HackShield in de klas en Leerlingalert hebben we een sluitend programma voor de jeugd vanaf groep 7 tot en met het MBO. Na de introductie van Leerlingalert op de scholen kunnen docenten toegang krijgen tot het lesmateriaal en de bibliotheek van Leerlingalert om de lessen binnen de school te blijven geven.”

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/13939249/1/Raadsinformatiebrief+motie+2023-52+Preventie+criminaliteit+bij+jongeren

De betreffende afbeelding gebruikt in dit bericht is van Petra van den Berg Programmaleider #leerlingalert. Voor meer informatie en om te zien welke scholen uit Maassluis hieraan (gaan) deelnemen en wanneer, verwijzen wij u naar de volgende websites:

https://www.leerlingalert.nl

https://nl.joinhackshield.com/nl