• Home
 • Partijprogramma 2018-2022

Partijprogramma 2018-2022

Het gaat om mensen

 

 

Dit wil de VSP Maassluis voor de periode 2018-2022

Met het verkiezingsprogramma ‘Lokaal Sociaal’ staat de VSP klaar voor de volgende vier jaar in de gemeenteraad van Maassluis. De VSP Maassluis is er voor alle inwoners, jong en oud, met als uitgangspunten Vooruitstrevend, Sociaal en Positief. Helemaal VSP! Voor de VSP staat de mens centraal en niet de regels of het geld. Samen met de inwoners van onze stad gaan we op zoek naar creatieve en onorthodoxe oplossingen om problemen aan te pakken. Ook dat is ‘Lokaal Sociaal’.

Hiervoor gaan we ons de komende jaren inzetten

Senioren

Bijna 30 procent van de Maassluizers is ouder dan 60 jaar. Zij hebben naar verhouding meer aandacht nodig. Daarvoor maakt de VSP zich al jarenlang sterk. Op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, recreatie, verkeer en vervoer hebben de senioren hun eigen wensen en behoeften. Uitgangspunt moet zijn dat de senior zolang mogelijk regie over zijn eigen leven houdt.

Zorg en ondersteuning

 • Gericht beleid op het voorkomen en signaleren van eenzaamheid en mijden van zorg;
 • Het daadwerkelijk realiseren van drie woonzorgzones en betere spreiding van huisartsenpraktijken en andere zorgvoorzieningen over de stad;
 • Armoede –en schuldenbeleid met extra aandacht voor de positie van kinderen;
 • Al het mogelijke doen om huisuitzetting te voorkomen, vooral bij gezinnen met kinderen.

Veilig en duurzaam

 • Goede bereikbaarheid en zichtbare aanwezigheid van de politie;
 • Vandalisme en vernieling van persoonlijke en publieke eigendommen streng aanpakken en de schade op de daders (te laten) verhalen;
 • Extra aandacht voor goed werkende openbare verlichting, met name op nu nog slecht verlichte plekken;
 • De ontwikkeling van Maassluis tot een daadwerkelijk duurzame stad.

 

Wonen, Werken en Vervoer

 • Afstemming van de woningvoorraad op de behoefte met extra aandacht voor senioren;
 • Bij nieuwbouw en renovatie maximale inzet voor levensloopbestendige woningen;
 • In alle projecten tenminste 33% sociale huurwoningen;
 • Gratis lokaal/regionaal vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen;
 • Een fijnmazig en efficiënt systeem van lokaal openbaar vervoer;
 • Meer aandacht voor het onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs;
 • Strengere controle op snelheid en sluipverkeer.

Onderwijs, Cultuur en Sport

 • Scholen zien als integraal onderdeel van de leefomgeving met aandacht voor gezin, opvoeding en veiligheid;
 • Schoolzwemmen vervangen door alle kinderen de gelegenheid te bieden op kosten van de gemeente de diploma’s A en B te behalen;
 • Kinderen in het primair onderwijs in contact brengen met muziek, theater en dans;
 • Cultuur een actieve rol geven in de promotie van Maassluis;
 • Het zorgvuldig volgen van de ontwikkeling van Theater Koningshof;
 • Meer kunst in de openbare ruimte;
 • Extra aandacht voor sportbeoefening door senioren en mensen met een beperking;
 • Versterking van de recreatiemogelijkheden in en rondom Maassluis.

De mensen van de VSP

1. Jan van der Maarel
2. Ton Luijendijk
3. Huub Paalvast
4. Hans van der Burg
5. Han Adema
6. David van der Houwen
7. Peter Koedood
8. Françoise Harteveld
9. Elly Middelburg
10. Paul Vlendré
11. Gerard van Ettinger

Je vindt ons op
www.facebook.com/vspmaassluis

Het verkorte programma vindt u hier en ons volledige programma vindt u hier.

VSP Maassluis – Voor de mensen en voor de stad