Overlijdensbericht: Paul Vlendré

Dinsdag 17 september 2019: De VSP fractie heeft met droefheid kennis genomen van het overlijden van oud fractielid Paul Vlendré op zondag 15 september 2019. 

Paul maakte gedurende een lange periode, van 2006 tot 2018,  deel uit van de fractie van de VSP Maassluis. We hebben hem daar leren kennen en waarderen om zijn grote inbreng en kennis op het gebied van volksgezondheid en ouderenzorg, opgedaan in zijn professionele leven als inspecteur volksgezondheid ouderenzorg en verpleeghuizen.


Van 2006 tot 2010 was Paul steunraadslid en van 2010 tot 2018 raadslid voor de VSP Maassluis. Hij was een aimabele en prettige persoonlijkheid die vooral ook zeer collegiaal zijn inbreng bood in de fractie.

Wij wensen zijn vrouw Lia, kinderen, kleinkinderen en andere familieleden sterkte en vooral ook troost in zijn nagedachtenis.

De fractie van de VSP Maassluis zal hem vooral gedenken en herinneren in zijn trouwe inbreng en aangename aanwezigheid.