Overeenstemming geluidswal langs A20 Doornenbuurt/Kastanjedal

Vrijdag 6 maart 2020: Na een periode van relatieve stilte die werd gebruikt om verschillende varianten te onderzoeken en te onderbouwen, is het college op donderdag 5 maart 2020 met de bewonersvertegenwoordiging tot overeenstemming gekomen.

Een collegevoorstel hiertoe zal naar verwachting aan de raad worden aangeboden ter behandeling op 7 april. Hiermee zou het rampzalige raadsbesluit van 3 juli 2018 worden vervangen. De VSP Maassluis was toen als enige partij in de raad tegen het besluit om het huidige park plus geluidswal af te graven en deze te vervangen door een nieuw op te werpen wal die als gronddepot gratis zou worden aangelegd.

De VSP Maassluis stelde toen als enige partij in de raad dit een dwaas en slecht doordacht plan te vinden, omdat dit volledig voorbij ging aan de wensen van de bewoners. Daarnaast gratis (!), als iets te mooi lijkt om waar te zijn, is het ook meestal te mooi om waar te zijn!! Het college trekt nu dus de portemonnee en komt terug van deze foute keus.

https://www.vsp-maassluis.nl/het-sprookje-van-een-gratis-geluidswal-die-er-heel-snel-moest-komen/