Onderwijshuisvesting in de stad

donderdag 18 nov. 2021: Met de schoolbesturen voor het primair onderwijs is een visie ontwikkeld voor een Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan (MOHP). Deze visie is geactualiseerd en in oktober door de verantwoordelijk wethouder aangeboden aan de gemeenteraad. Dinsdagavond 16 nov. 2021 heeft de gemeenteraad hierover gedebatteerd. Op initiatief van MB zijn twee moties, mede ingediend door onder anderen de VSP, aangenomen door de gemeenteraad.

Het MOHP is unaniem aangenomen door de gemeenteraad.

Raadslid Huub Paalvast voerde namens de VSP het woord in dit debat. Hieronder de tekst zoals ingebracht tijdens dit debat in 1e termijn:

“Voorzitter,

Op 12 oktober stelde ik de wethouder voor de cyclus van vijf jaar in te leveren voor een kortere om het Meerjaren Onderhoudshuisvestingsplan te actualiseren. Dat was hij niet met me eens, maar nu blijkt dat met een mogelijke komst van een islamitische school wel degelijk nodig, zoals u zelf aangeeft in het collegebesluit van 26 oktober. Mogelijk brengt dit alles ook verloop op gang op de huidige basisscholen, waardoor wellicht uitbreidingen minder noodzakelijk worden. Wij rekenen hier op een toezegging.

Verder vindt de VSP het onnodig om €400.000 te investeren in het Wilgenrijk om daar iets tijdelijks te bouwen. Zonde van het geld.

Ook missen wij het nu al inspelen op de komende verhoging van het aantal uren lichamelijke opvoeding, want daarop zijn de binnensport-accommodaties nog niet berekend. De vertraging die er nu al is bij de vernieuwing en nieuwbouw van deze accommodaties is dat een duidelijke omissie in dit plan. Hoe gaat de wethouder de capaciteit op orde brengen?

Tenslotte voorzitter wordt gesproken over het Bijna energieneutraal (BENG) bouwen, terwijl wij het een uitdaging zouden vinden om voor Energieneutraal (ENG) te gaan, als voorbeeld van gemeentelijk beleid. Dat hieraan financieel een prijskaartje hangt, laat u aan de schoolbesturen. De VSP is van mening dat u het initiatief moet nemen dit op een of andere wijze mogelijk te maken.”

Hieronder de door de Raad aangenomen moties en verslag van het debat:

Motie MB van BENG naar ENG

Motie MB Tijdelijke huisvesting Wilgenrijk

Vergadering gemeenteraad 16-11-2021 Gemeente Maassluis