Nieuws

Maandag 21 februari 2022: Ook Maassluis staat de komende jaren voor de belangrijke opdracht om te verduurzamen en haar...
Woensdag 16 februari 2022: VSP Maassluis wil dat de inwoners directer invloed krijgen op zaken die hun leven en...
februari 2022: Het is gelukt! De Maassluise horeca-ondernemers krijgen de aan hen door de gemeente opgelegde precarioheffing over 2021...
Dinsdag 1 februari 2022: Maassluis is een van de dichtst bebouwde gemeenten van Nederland. Bijna alle beschikbare grond is...
Donderdag 20 januari 2022: Op de website 112maasmedia staat op 20 januari 2022 een bericht met de kop: ‘5...
VSP Maassluis heeft vrijdag 14 januari haar verkiezingsprogramma overhandigd aan Henk van Goor, voorzitter van de Adviesraad Samenlevingszaken Maassluis....
Woensdag 12 januari 2022: De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Maassluis heeft op 5 januari 2022 het College van B&W...
Dinsdag 11 januari 2022: VSP Maassluis heeft vernomen dat de wachttijd voor zwemlessen in het Sport- en recreatiebad Dol-fijn...
Maassluis 6 januari 2022: Corona laat zich zo aan het begin van het nieuwe jaar, met een stevige nabrander...
donderdag 18 nov. 2021: Met de schoolbesturen voor het primair onderwijs is een visie ontwikkeld voor een Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan...
Donderdag 11 november 2021: In de Maassluise Courant van deze week leest u de reacties van de politieke partijen...
Dinsdag 2 november 2021: Tijdens de begrotingsbehandeling 2022-2025 heeft de VSP het college opgeroepen, middels een motie welke met...
Vrijdag 15 oktober 2021: De modernisering van het subsidiebeleid van de gemeente Maassluis met als taakstelling voor 2022 een...
Dinsdag 8 juni 2021: De lokale politieke partij VSP Maassluis krijgt een nieuwe identiteit. Formeel was de partij tot...