Nieuwe gemeenteraad VSP leden beëdigd en toegesproken

Op donderdagavond 29 maart 2018 is de nieuwe gemeenteraad bestaande uit 9 fracties (2 meer dan de periode hiervoor) geïnstalleerd onder toezicht van een groot aantal bezoekers (familie, vrienden, partijgenoten). Burgemeester Edo Haan heeft de raad toegesproken en na beëdiging allen persoonlijk de hand gedrukt en een bos bloemen overhandigd.
De VSP Maassluis is met 3 zetels de 4e partij gebleven en de fractieleden Jan van der Maarel, Ton Luijendijk en Huub Paalvast zijn ook nog even door Hans van der Burg (VSP fractiesecretaris) toegesproken.
De gemeenteraad werd heel veel wijsheid toegewenst voor de komende periode van 4 jaren want er staan en komen nogal wat uitdagingen op de agenda. Verder in deze toespraak is aangehaald waar de VSP voor staat en dat nog meer de nadruk zal worden gelegd op Ouderenbeleid, Duurzaamheid, Integratie en een Duurzaam financieel beleid. Tevens is genoemd het feit dat deze periode ondanks één zetel minder, met enige bescheidenheid, de VSP toch een stevig geluid zal laten horen; natuurlijk zal dat in goede harmonie gaan maar de confrontatie wordt niet geschuwd omdat, zo benadrukte Hans van der Burg, de VSP ergens voor staat.
Afsluitend zijn de leden van de VSP heel veel succes toegewenst in goede onderlinge samenwerking voor de komende periode en dit werd bekrachtigd met een paar ferme handdrukken en prachtige bossen bloemen.