Niet tijdig afhandelen schriftelijke vragen van de Raad door het College

31 augustus 2022: Volgens Artikel 51 van het Reglement van Orde vindt schriftelijke beantwoording zo spoedig mogelijk door het college plaats, in ieder geval binnen 30 dagen. 

In de periode 2022 komt het steeds vaker voor dat de termijn van 30 dagen niet wordt gehaald, en dat vragensteller hier niet van op de hoogte wordt gesteld.

VSP Maassluis heeft hierover op 30 augustus 2022 vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders met het verzoek deze op korte termijn te beantwoorden.

https://maassluis.raadsinformatie.nl/document/11774466/1/Vragen+VSP+Niet+tijdig+afhandelen+artikel+51+vragen