Motie VSP “Betaalbare koopwoningen” aangenomen

Dinsdagavond 29 sept. 2020 heeft de gemeenteraad, tijdens het debat over het duurzaam beschikbaar houden van betaalbare koopwoningen, de door de VSP voorgestelde motie, unaniem aangenomen.

De motie is mede ingediend door VVD, CDA, PvdA, CU en FvM en alle partijen hebben vóór deze motie van de VSP gestemd. De motie zelf is aan het einde van dit bericht toegevoegd. De spreektekst van de fractievoorzitter van de VSP dhr. Ton Luijendijk is als volgt :

“Voorzitter,

Vanavond bespreken we de afronding van de commissiebehandeling van twee weken terug over Betaalbare Koopwoningen. Falend beleid van de Rijksoverheid, ingezet en gecontinueerd door achtereenvolgende kabinetten heeft er voorspelbaar toe geleid dat er een omvangrijke groep op de woningmarkt tussen de wal en het schip is gevallen.

Minder verdienen dan pakweg 45.000,- en meer dan 35.000,- betekent al jaren, teveel verdienen voor de sociale huur, en te weinig om een financiering te kunnen afsluiten voor een woning die overigens ook nog de laatste jaren enorm in prijs is gestegen.

Nu komt het college met een voorstel om deze groep te gaan bedienen met een eeuwigdurende erfpacht. Deze oplossing is niet sluitend want de woning blijft op deze wijze niet behouden voor de doelgroep wanneer hij beschikbaar komt op de vrije markt.

Het eigenlijke probleem is, naast dat er voor deze groep geen huurwoning beschikbaar is, zij kunnen bij koop ook geen financiering krijgen. Terwijl maandlasten bij een gemiddelde hypotheekhoogte en voor de fiscale aftrek nu al ruimschoots lager liggen dan huren van een woning. Deze groep zit dus letterlijk in de tang en daar moet een creatief antwoord op worden gevonden is de mening van de VSP.

Wij stuitten in ons veldonderzoek op een regeling die opereert onder de naam BKZ regeling die al een toepassing vind in Zaanstad. Erfpacht is daar een onderdeel van, maar ook de zekerheid dat de woning behouden blijft in het segment waarvoor ze bedoeld is. Een fijnmazige regeling die uitgaat van koppeling met de ontwikkeling van de hoogte van het inkomen. Uiteraard ga ik hier op deze plek deze regeling niet verder uitwerken maar wij roepen de wethouder wel op dit voorbeeld te onderzoeken en toepassingen op maat voor Maassluis daaruit te destilleren.

Amendement van de VVD dienen wij mede in omdat die generiek tegemoet komt aan onze wens deze oplossingsrichting te volgen. Onze oproep aan de wethouder is daarbij de BKZ regeling te betrekken.”