Met Raad en Daad

Column van Hans van der Burg, Steunfractielid VSP Maassluis

27 november 2018: Respect voor ‘onze’ 23 raadsleden die Maassluis rijk is, maar betrokkenheid met de stad (ergens voor staan), ambitie, politieke ervaring en voldoende beschikbare tijd zijn onontbeerlijk om werkelijk een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de inwoners van het mooie Maassluis en daar zal het, voorspel ik u, bij een aantal partijen op vastlopen.

Sinds mijn deelname aan de lokale politiek als steunraadslid voor de VSP fractie heb ik inmiddels actief aan een aantal commissievergaderingen mogen deelnemen en een aantal informatie-avonden bijgewoond over verschillende onderwerpen (om er een paar te noemen: veiligheid, jeugdzorg, wonen, economie, cultuur, begrotingsbehandeling,….); mogen deelnemen, jawel… Ik vind het een voorrecht om in deze positie een actieve bijdrage te leveren, daarbij op te komen voor de belangen van de inwoners van Maassluis en in het bijzonder voor de kwetsbare groepen.

Helaas mag ik niet deelnemen aan de raadsvergaderingen zelf vanwege het simpele feit, dat dit voorbehouden is aan ‘onze’ 23 raadsleden, verdeeld over 9 partijen, beter bekend als ‘de Gemeenteraad’.
De Gemeenteraad heeft drie belangrijke taken: de grote lijnen vaststellen voor het beleid van de gemeente; controleren of het college van Burgemeester en Wethouders zijn taken goed uitvoert; en de inwoners van de gemeente vertegenwoordigen.

Het is bijzonder dat er van deze 23 raadsleden een aantal onervaren personen uit het ‘niets’ direct een zetel hebben ingenomen voor tenminste een periode van vier jaar en dus deel uitmaken van deze Gemeenteraad. De kiezer heeft gesproken zeggen we dan, nou ja ‘we’ …., maar, zo werkt het nu eenmaal binnen ons democratisch kiesstelsel.

De druk op de Gemeenteraad is de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen en neemt verder toe: denk aan de effecten van de decentralisatie sinds 2015 (zoals jeugdhulp en wet maatschappelijke ondersteuning), de participatiemaatschappij, het klimaatakkoord, de woningnood, de vergrijzing, veiligheid, gemeenschappelijke regelingen, niet te vergeten de begrotingsbehandelingen en een aantal slepende lastige dossiers….

De meeste partijen hebben één of twee steunraadsleden tot hun beschikking die de nodige taken kunnen uitvoeren om werk uit handen te nemen van de zittende raadsleden, maar ook een aantal van deze steunraadsleden ontberen de ervaring en dossierkennis, dus vragen ook nog eens extra aandacht van hun fracties (wie steunt nu wie zou je denken).

Ik wens ons allen nog altijd veel wijsheid en weloverwogen besluiten toe…

(deze politieke column is gepubliceerd op 27 november 2018 op Maassluis.nu)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *