Maassluis verdient een burgerraad

Woensdag 16 februari 2022: VSP Maassluis wil dat de inwoners directer invloed krijgen op zaken die hun leven en welzijn direct raken of echt grote veranderingen van de inrichting van de stad inhouden.

De gemeenteraad neemt de beslissingen die van belang zijn voor de toekomst van de stad en voor de mensen die er wonen. Wij vinden dat de burgers daar zelf meer over te zeggen moeten hebben.

Veel onderwerpen in de vierjarige raadsperiode stonden niet in een verkiezingsprogramma, maar komen gedurende deze periode voorbij. Vaak zijn deze van grote invloed op de toekomst van het woongenot en welzijn van de stad en haar inwoners.

Daarvoor wil VSP Maassluis, in navolging van een aantal andere gemeenten, een burgerraad in het leven roepen. De leden worden met een geselecteerde en gewogen loting uitgekozen, naar wijk en opleidingsniveau geselecteerd en hebben voor twee jaar zitting in deze burgerraad.

Onderwerpen die grote impact hebben voor de stad of de bewoners, worden aan deze raad voorgelegd. De burgerraad kan zich vervolgens gedegen laten voorlichten o.a. door het uitnodigen van deskundigen die uitleg kunnen geven.

De burgerraad geeft vervolgens een advies aan de gemeenteraad, die als uitgangspunt dit advies zal opvolgen.

Als voorbeeld van een onderwerp waarbij de inbreng van zo’n burgerraad gewenst is en waarover de gemeenteraad nog een beslissing moet nemen denken wij aan

Verdichting van de binnenstedelijke bebouwing langs de Hoekse Lijn:

Een studie in opdracht van de gemeenten langs de Hoekse Lijn naar de mogelijkheden om de binnenstedelijke bebouwing te kunnen verdichten, concludeert dat er in Maassluis genoeg open plekken zijn waar nog woningbouw kan plaats vinden.

Natuurlijk moet de heersende woningnood worden bestreden, maar dat mag niet ten koste gaan van het woonplezier en het welzijn van de inwoners. VSP Maassluis is van mening dat de inwoners daarbij moeten worden betrokken en zich daarover moeten kunnen uitspreken.

Een ander voorbeeld is de zogenoemde warmtetransitie. Net als andere gemeenten wil ook Maassluis in de komende jaren ‘van het gas af’. Dat betekent dat er andere bronnen moeten komen om onze huizen en bedrijven te verwarmen. Daarover wordt druk nagedacht en gediscussieerd. Daaraan doen ook inwoners van onze stad mee, maar daarbij gaat het om mensen met speciale interesse of deskundigheid. Dit onderwerp gaat echter alle Maassluizers aan dus daarom vindt VSP Maassluis ook dit een onderwerp voor een burgerraad.

Bent u het met ons eens? Stem dan op 16 maart op VSP Maassluis, lijst 10.

 

Ton Luijendijk, lijsttrekker en fractievoorzitter VSP Maassluis